Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gisting duurt, naar gelang der temp., van 3 tot 5 dagen. Hoogere gistingstemperaturen dan 250 C. mogen niet voorkomen.

Het uitgegist bier wordt op een vergaarbak gebracht, met jong bier (uit de geilkuip) in verhouding van 3 : 1 of 4 : 1 vermengd, op tonnen afgetrokken en dan uitgevoerd.

De kasteleins trekken het aanstonds op flesschen of kruiken af en laten het nog 1 a 3 weken staan, voor zij het uitschenken.

Goed Berlijnsch blond is klaar, zeer koolzuurrijk en bezit een zoetzuren smaak.

Op vele plaatsen in de provincie, waar geen gist met de geschikte melkzuurstaafjens te verkrijgen is, voegt men 45 a 60 gr. wijnzuur per ton (van 115 liters) toe.

Het toevoegen van klaarsel, alsook het zoeten met suiker zijn allen handelwijzen, welke in de Berlijnsche witbier-brouwerijen voorkomen.

Crefelder bovengistige Bieren.

Deze bieren zijn overal gekend om hun aangename en verfrisschenden smaak en hunne klaarheid en schuimhoudendheid.

Men gebruikt beste Hanna en Chevaliergerst, en beste Beiersche hop.

Het moutmeel wordt gansch dun met water van 720 Cels. aangeroerd, zoodat de temp. der massa circa 590 Cels. bedraagt; laat Vs uur staan, voegt kokend water toe om eene temp. van 72 a 740 Cels. te bekomen, roert zeer goed en laat 3U uur of nog langer staan zoo de versuikering niet volkomen is.

Na het beslagen, alsook juist voor het aftrekken der klare wort, trekt men langs onder eenige emmers wort af en giet ze terug op de kuip.

Nadat het eerste treksel genomen is begint men af te wasschen met water van 82° Cels..

In sommige Crefelder brouwerijen maakt men nog een tweede treksel. Dit heeft plaats bij 75 a 76° Cels. Het blijft '/« uur in de kuip voor het afgetrokken wordt.

Men brengt de vereenigde treksels zoo snel mogelijk tot koken. De noodige hop wordt in twee helften toegevoegd, en wel de een helft bij het begin en de andere helft 1 uur voor het staken van het kookproces.

Het gebruik van ijslandsche mos in den ketel is algemeen. Men kookt in open ketel gedurende 4 a 5 uren, klaart kristalhel op de

8

Sluiten