Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekkuip en koelt de wort op 130 Cels. af. In den winter geschiedt dit uitsluitelijk op de koelbakken, doch des zomers neemt men ook koeltoestellen ter hulp.

De afgekoelde wort blijft ofwel op de koelbakken ofwel in de gistkuipen 12 uren zonder gist staan.

Men gebruikt 3U kgr. dikbrijïge gist per 100 kgr. graan. De gisting heeft plaats in open houten kuipen. Het eerste of het vuile schuim wordt den tweeden dag zorgvuldig afgenomen en daarna het bier goed doorroerd.

De gist wordt afgeschept zoohaast zij rijp is, d. i. wanneer het gistschuim langs de wanden der kuip begint in te vallen. In eenige brouwerijen laat men er altijd nog een laagje gist opliggen, in andere schept men ze er integendeel zuiver af en herhaalt deze operatie 3 a 4 maal daags. De gist wordt aanstonds in koud water geworpen, gewasschen en gedekanteerd. De opbrengst in gist bedraagt circa 25 lit. per 350 kgr. gestort.

Van zoohaast er geen gist meer aan de oppervlakte komt, laat men het bier nog l/% dag in de gistingskuip en trekt het dan redelijk klaar op vaten met hop af. De temp. van het bier bedraagt, even na de hoofdgisting, circa 150 C.

Vooraleer de hop op de vaten te steken, wordt zij met water van 83° C. behandeld; na afkoeling stort men de hop + de thé in het vat.

Het klaren geschiedt door gelatine, en wel 5 a 6 dagen voor het aftappen. Men neemt ten hoogste V» kgr. gelatine per 16 heet. bier. Men weekt de gelatine gedurende 12 uren in koud water, giet dit af en vervangt het door water van 80-82° C. Voor het gebruik roert men de massa goed dooreen en verdeelt ze nog warm op de vaten. 5 a 6 dagen voor het vertappen slaat men de vaten dicht. Gewoonlijk laat men het bier 14 dagen liggen vooraleer het te gebruiken. Het aftappen geschiedt door koolzuur- of door luchtdruk ; in de goede schenklokalen gebruikt men filtreertoestellen, welke tusschen het vat en de pomp aangebracht zijn.

In Crefeld bereidt men de volgende soorten van bovengistige bieren :

Witbier van 14° saccharometer, kost 20 mark per hectol.

Donker dobbelbier » 17° » » 3° * * '

Hel Lagerbier » 15° » » 30 » » - »

Fruchbier » 12° » » 15 * * *

Witbier : Van 375 kg. mout trekt men 25 H. wort, kookt die tot op 20 H. uit, en als het zal afgekoeld zijn, en zich in de gistingskuip bevindt, zal het nog 18 Hectoliters beslagen.

Sluiten