Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men gebruikt 5 a 6 kg hop in den ketel en 1 '/» kg. op de vaten. In den winter kan dees bier 3 weken oud worden, doch in den zomer maar 8 a 9 dagen.

Dobbelbier : Van 350 kg. mout trekt men 23 H. wort, kookt die tot op 15 H. uit, en als alles in de gistkuip zal zijn, zal men nog 12 '/! H. wort hebben. Men gebruikt evenveel hop als voor witbier. Dees bier wordt ook niet veel ouder als het voornoemde.

Lagerbier : Van 375 kg. mout trekt men 24 H. wort, kookt dezelve tot op 18 H. uit, in de gistkuip zal men dan nog 16 H. wort hebben.

Men gebruikt 10 kg. allerbeste hop in den ketel en 3 kg. in de vaten. Als het ouder dan 6 a 7 weken worden moet, dan gebruikt men nog meer hop.

De vaten worden goed vol gehouden, de bom wordt er maar los opgestoken tot den 23e dag voor 't vertappen, dan slaat men ze er vast op.

Dit bier wordt 2-4 maanden oud.

Fruchbier : Is een treksel van witbier en dobbelbier; men maakt het zeer zoet met suiker, en kleurt het zoo donker als Stout. Het wordt ter gelegenheid van volksfeesten veel gedronken.

Bereiding van eenvoudig bovengistig Bruinbier volgens Berlijner methode.

De geweekte gerst laat men bij lage temp. en in dunne schicht zoolang kiemen, tot de bladscheut de */s korrellengte bereikt heeft, hetgeen gewoonlijk den 8e of ge dag het geval zijn zal. Het groenmout laat men eerst verwelken en brengt het dan op den eest. In 24 uren wordt het mout droog gemaakt. De temp. stijgt daarbij zeer langzaam, onder voortdurend werken der trekschouwen, tot op 87° C., en houdt haar de twee laatste uren op deze hoogte.

Het mout wordt niet te fijn gemalen en met water van 63° C. beslagen. Op xoo kg. mout worden 400 1. water genomen. Er wordt zooveel beslag in den kookketel afgelaten en 10 min. gekookt, dat na vermenging van hetzelve met het in de brouwkuip gebleven beslag de temp. overal in het mengsel 750 C. bedraagt. Na 20 a 30 min. beproeft men met joodopiossing of het zetmeel gansch versuikerd is. Is dit het geval, dan wordt de klare wort getrokken en de bostel met water van 740 C. uitgewasschen.

Op 100 kg. mout neemt men 3U kg. hop, en kookt de wort 1 {h

Sluiten