Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a 2 uren. De op 15 a 16° Cels. afgekoelde wort, wordt met 1 1. dikbrijïge bovengist per 5 hl. aangesteld. De gisting is na 2-3 dagen afgeloopen. De gist wordt afgeschept en het bier op verzendingsvaten afgevuld; deze worden seffens toegeslagen en na 2 dagen reeds vertapt.

Van de fusten kan het bier ook direct op flesschen afgetrokken worden. Het extractgehalte der wort, bij het aanstellen met gist, moet 6 a 70 Balling bedragen.

Alle 14 dagen moet men van zetgist veranderen. Op vele plaatsen, in Duitschland, wordt dees boerenbier 10-12 uren na het aanstellen reeds als verschbier verkocht. In dees geval wordt het dan door de klanten met een gelijkvolumen water vermengd en op flesschen gevuld.

De bereiding van Engelsche Bieren.

Tot het bereiden dezer bieren kan men mout uit allerhande soorten van gerst gebruiken. Van de dikschalige, stekelige en smalle 4 of 6-rijige tot de zeer fijne Hanna- en Chevaliergerstsoorten vinden in Engeland aanwending tot de Stout- en Pale-Ale bereiding. Xogtans wordt geen enkele soort alleen gebruikt maar wel verscheidene soorten te samen.

De gerst wordt in ondiepe bakken geweekt, zoodat zij veel lucht innemen kan. Op den moutvloer wordt ze in schichten van 10 a 12 ccm uitgebreid en alle 4 a 6 uren gekeerd; van den 3den dag af begint men haar met water te bestuiven. Het mouten geschiedt met open vensters en bij lage temperatuur, zoodat er geene parties voor den iodcn dag rijp zijn. De wortels moeten kort en kroeselig zijn en de bladscheut niet zeer ontwikkeld. Het mout uit 4 en 6 rijige gerst heeft doorweg eene bladscheutlengte van 3 5 der korrellengte, en die uit fijnere gerstsoorten van 4 5 der korrellengte.

Het drogen geschiedt in 3 a 4 dagen op enkele eesten; de 2 eerste dagen droogt men bij 36 a 40° C. onder krachtig werken van den aspirator. Als het mout circa 10 a 11 % water bevat, legt men den aspirator stil en stijgt in 1 >/2 dag met de temp. tot op 100 a 105, waarbij het mout dan nog 4 a 6 uren blijft liggen. Schept het daarna naar eene zijde van den eest op eenen hoop van circa 1 meter, en laat het nu nog 2 a 4 uren liggen om het aroma te versterken.

De eesten zijn in den aard van den ouden belgischen stokerijeest (in dees boek beschreven), doch de droogdoek komt veel hooger boven het vuur te liggen. Gestookt wordt met anthracit-

Sluiten