Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaakt volmondiger. De Engelschen maken ook een sterk gebruik van moutsurrogaten, zooals suikers, maïs, gerst en tarwe.

De suikers worden bij het begin van het kookproces toegevoegd. De maïs, de rijst en de andere graansoorten worden in vorm van Flakes of in vorm van vermicelle in de beslagkuip tegelijk met mout toegevoegd. Deze producten zijn bij de beslagtemperaturen gemakkelijk oplosbaar en worden bereid door de geweekte korrels in eene trommel met oververhitten stoom te behandelen. Deze trommels bezitten inwendig eene roterende zift waarin het graan komt te liggen.

Bij deze behandeling heeft er eene sterke ontwikkeling van vocht plaats, zoodat de graankorrel zich langs alle zijden uitzet en openberst. Seffens na het koken wordt het graan snel door een eigenaardigen molen gevoerd, waarin het van pel en hart bevrijd wordt.

Om den vermicellevorm te verkrijgen, drukt men de verhitte massa door eenen met vele gaatjens voorzienen cylinder. De gerst en de tarwe ondergaan deze laatste behandelingen gewoonlijk niet.

De afkoeling der wort geschiedt gedeeltelijk in de gekende ondiepe ijzeren bakken. Als zij de temp. van 450 C. bereikt heeft, laat men ze ter verwijdering der geronnen eiwitstoffen en der hopdeeltjens door eenen doek vloeien, welke over een vat gespannen is. Door dees vat met een zuigtoestel te verbinden gaat de filtratie veel beter van de hand. Ter verdere afkoeling (tot op 12 a 170 Cels.) wordt het berieselingsapparaat aangewend. Alewort wordt lager afgekoeld als Portervvort.

Men stelt de wort in een verzamelbak aan, met 200 a 400 gr. gist per hectoliter en brengt haar na 6 a 8 uren in gistkuipen of in tonnen (voor Stouts). De hoofdgisting duurt 35 a 70 uren, — de temp. mag daarbij niet boven 210 Cels. stijgen.

Nadat de gist afgeschept of afgedreven is, laat men het bier nog eenigen tijd in de kuipen staan en trekt het dan in zoogezegde klaarkuipen over. In deze kuipen wordt het gegiste vocht met klaarsel en zoo noodig met kleursel, suikers en conserveermiddelen vermengt en 24 uren ter bezinking staan gelaten. Het klaarsel wordt soms ook op de transportvaten toegevoegd; in dees geval blijft het bier maar 12 uren op de klaarkuipen staan.

Eenvoudige bieren worden van deze kuipen direct op verzendingstonnen afgetrokken en na 1 a 2 dagen uitgeleverd. Eene vermenging met oudbier of metjongbier is in Engeland niet in voege.

Sluiten