Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijgen der warmte wat langzamer, om de diastase tijd te geven tot het omzetten van het zetmeel. Nadat de massa lang genoeg gekookt heeft, pompt men ze terug in den macerateur, welks roerwerk van te voren in beweging gezet is. De temp. van het beslag zal alsdan 52-55° C. bedragen. Kookt nu wederom Va van het beslag gedurende 20-30 minuten, brengt het terug in den macerateur, waardoor de temp. der gansche massa tot op 63-65° C. stijgen zal, en laat Vt uur versuikeren. Daaina schept of tiekt men de kleine helft van het beslag in vorm van dun beslag af en kookt het gedurende 15 minuten, waarna men het terug in den macerateur brengt. De temp. der gansche massa moet nu 73 a 75° C. bedragen. Men laat het beslag in de filtreerkuip loopen en trekt de wort naiai */* uur klaar af.

Vele Duitsche brouwers werken met even goed gevolg volgens een eenvoudiger procédé; zij beslagen met heet water om eene temp. van 55° C. te bekomen, nemen een dik beslag om eene temp. van 65° C. te bereiken en een dun beslag om de massa op 75° C. te brengen. De massa wordt met water van 75° C. uitgewasschen. De hoeveelheid benoodigd water om 100 kg. graan volkomen uit te trekken is als volgt:

300 liters koud water om het beslag te maken, 150 » heet » > » » op 35-38° C. te brengen 180 » voor het eerste waschwater, 120 » » » tweede »

samen 750 liters.

Andere brouwwijzen, doch volgens de zuivere infusie-methode, zijn de volgende :

1. Het beslag wordt met warm water aan een warmtegraad van 64° C. gebracht, V» uur staan gelaten, dan wederom heet water toegevoegd om op eene temp. van 66° C. te komen, nogmaals '/i uur staan gelaten en dan ten laatste heet water toegevoegd om eene temp. van 68° C. te bereiken. Na '/j uur lang bij deze temp. gestaan te hebben, gaat men tot het aftrekken over. (Alcoholisch bier.)

2. Het water wordt in den winter tot 75° C., in den zomer tot 6o° C. verwarmd en met het moutmeel dooreen geroerd tot een dik beslag. De rest van het water (ongeveer 3U) wordt in den kookketel tot kokens toe verhit en bij het beslag gevoegd, op de wijze dat hetzelve langzaam de temp. van 70° C. verkrijgt. Na een uur wordt het eerste aftreksel (voorpeil) in eene andere kuip, den ontvangbak, afgetrokken. Op de bostel giet men weer heet water en laat dit bij 70° C. eenigen tijd trekken en tapt weer in

Sluiten