Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontvangbak af. Om de bostel volkomen uittetrekken herhaalt men de bewerking ten derde male. De aftreksels worden gemengd en in den kookketel gedurende 4 uren gekookt.

3. Men bevochtigt het moutmeel met weinig heet water en laat dan langzaam heet water toevloeien op de wijze dat men in eene tijdruimte van 50 a 60 min. de temp. van 770 Cels. bereikt. Laat eenigentijd staan, trekt klaar af, vult opnieuw met heet water, doch deze maal om eene temp. van 720 C. te hebben, en wascht na het aftrekken der wort de bostel bij 70° C. uit.

Het maken van het Beslag doop afkoken (Dickmaischbrouiverij).

Bij deze methode wordt de tot het afkoken bestemde hoeveelheid water verdeeld ; 2/3 komt in de beslagkuip voor het vormen van het beslag, Va wordt in den brouwketel tot kokens toe verhit. Dit laatste wordt aan het beslag toegevoegd, als dit 2-4 uren gestaan heeft, zoodat de temp. stijgt tot 30-40° C.. Men brengt dan ongeveer de helft van het beslag in den brouwketel, kookt 30-75 min. en brengt het dan weder in de beslagkuip. De temp. stijgt dan tot 50° C.. Een gedeelte wordt nu weer in den brouwketel gekookt en dan weer in de beslagkuip gebracht, waar nu de massa tot 6o° C. verwarmd wordt. Nu wordt sterk omgeroerd, waarna men laat bezinken, dan brengt men alleen het bovenstaande dunnere vocht (Lautermaische) in den ketel, laat 15 min. koken en brengt het dan weer in de beslagkuip. Daardoor stijgt de temp. tot 72 a 750 C. hetgeen de beste temp. is voor de versuikering. Men dekt de kuip en laat 1 '/s a 2 uren staan.

Het eerste treksel weegt rond de 150 Balling en alle de treksels samen rond de 11° Balling.

\\ il men een zeer zwaar bier bereiden, zoo neemt men daartoe het eerste treksel en maakt van de andere treksels een lichtbier; wil men een redelijk zwaar nevens een zwakbier bereiden, zoo voegt men de eerste en tweede treksels bijeen en bereidt uit het derde en vierde treksel het zwakbier, dat men zoo noodig nog door toevoeging van suiker kan verzwaren.

Het koken der wort geschiedt het best in open ketels en boven direct vuur. Nadat dezelve 'A uur gekookt heeft, voegt men de 2/3 der hop tere en eene halve uur voor het eindigen van het koken de overblijvende Va.

Voor gewoon bier neemt men per hl. 250-300 gr. Beiersche hop » lagerbier » » » » 400-600 » » »

» exportbier » » » » 700-800 » > »

Sluiten