Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het regelen van den druk geschiedt, dank zij de constructie van het spondingsapparaat, automatisch.

Daar bijgevolg eene oversponding niet gemakkelijk plaatsgrijpen kan, en men anderzijds toch eene recht volkomen verzadiging met koolzuur bereiken wil, is men genoodzaakt met deze periodische sponding vroeg te beginnen.

Lagerbieren of zomerbieren (in den winter gebrouwen en in den zomer gedronken) blijven eenige maanden in den lagerkelder; jonge bieren, aftrekbieren en schenkbieren blijven maar zoolang in den lagerkelder tot ze klaar geworden zijn, hetgeen gewoonlijk na 8 a 14 dagen het geval is.

De behandeling van het bier in den lagerkelder verschilt van streek tot streek; in vele brouwerijen blijft het bier, tot dicht tegen het tijdperk in hetwelk het uitgevoerd zal worden, in de groote lagervaten en wordt dan eerst ter klaring in circa 10 heet. groote vaten afgetrokken, in dewelke het met krullenbier vermengd en met houtspanen behandeld wordt.Als het klaarte genoeg bezit wordt het op de transportvaten afgetrokken.

Het opkrullen en het behandelen met spanen kan ook in de groote lagervaten geschieden ; men bespaart daardoor arbeid en vermijdt daarenboven het altijd gevaarlijke overtappen.

Het aftrekken op transportvaten van niet gespond bier is zeer eenvoudig, met trekt snel den tap uit het vat en vervangt hem door eene kraan, welke men met een caoutchoudarm verbindt. Het uiteinde van den darm brengt men op den bodem van het te vullen vat, om zoodoende het schuimen te beletten. Het is aan te raden bij morgendkoelte en bij hoogen barometerstand te vertonnen. /

Heeft men gespond bier af te tonnen, zoo gaat men uiterst voorzichtig te werk ; het bezinksel geraakt door de onsnapping van het koolzuur gemakkelijk los en stijgt mede naar de hoogte.

Er bestaan ook afvulapparaten (isobarometrische) door dewelke men de te vullen vaten bij het aftrekken onder den zelfden druk stelt als het af te trekken vat. Op deze wijze verliest men geen koolzuur en gaat het afvullen schuimloos. De Enzinger insobaromotrische aftrekkers zijn veel gebruikt. Tusschen deze en het te vullen vat kan men ook een gesloten filtreerapparaat opstellen.

Brouwerijen welke flesschenbierhandel drijven, moeten hun bier in den gistingkelder wijd laten vergisten, om het zooveel mogelijk van de eiwitstoffen te bevrijden en het extractarm en alcoholrijk ter nagisting brengen.

Sluiten