Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om het bier volmondiger te maken, voegt men er soms glycerine aan toe: 50 gr. per 100 liters is de gemiddelde dosis.

Snelbereidingswijzen van Ondergistige Bieren.

Nieuwigheden op het gebied der brouwtechniek zijn de procédées van Schneible, van Jacquemin en van Pfaundler, volgens welke men in 20 a 25 dagen, van het aanstellen met gist gerekend, een zeer goed en voor den uitvoer geschikt ondergistig bier bereiden kan.

Volgens Jacquemin is het niet zoo zeer de lage temp. welke aan het ondergistingbier zijne bijzondere eigenschappen verleent, maar veel meer de gistsoort.

In hoofdzaak bestaan deze methoden in het volgende : Het beslagen en versuikeren geschiedt op de gewone manier, en wel meer met het oog op eene goede peptonisatie der eiwitstoffen, alswel met het oog op eene dextrinisatie van het zetmeel. Men houdt dus het beslag lang bij 550 C. en versuikert tusschen 68 a 70° C.. De treksels worden op de gewone concentratie gebrouwen en gekookt. Op weg van den ketel naar den gistkelder wordt de wort onder het verkoelen in een gesloten tegenstroomkoeler met lucht verzadigd. De wort loopt dus van den ketel, onder afkrsling, regelrecht naar den voorgistkelder. Alle gistkuipen zijn gesloten en hebben noch koelslangen noch zwemmers. De temp. van den gistkelder moet 3 a 40 C. bedragen. Het Altraat wordt op 7 a 90 C. afgekoeld en de gist (200 a 330 gr. dikbreiïge per heet.) bevindt zich reeds in de gistkuip voordat er de wort in komt.

Het vermengen der wort met de gist geschiedt door er gefiltreerde lucht in te voeren ; daardoor wordt de gist niet alleen goed in de massa verdeeld, doch zij wordt er ook tot eene snelle en energische gisting door aangewakkerd. De temp. klimt gedurende de gisting tot 13 a 150 C., soms nog hooger, en na ongeveer 4-5 dagen wordt het gistende bier onafgekoeld in eene andere gesloten gistkuip overgepompt, waarbij droesem en gist in de eerste kuip achterblijven.

Men laat in deze tweede kuip de gist afzetten, wat gewoonlijk in verloop van 48 uren geschiedt. Ondertusschen daalt de temp. naar gelang der plaatselijke omstandigheden 1 1 2 a 2 V2 graad. Het bier is nu gereed om getond te worden. De geheele duur der gisting bedraagt, zooals men ziet, 6 a 7 dagen. De saccharometer-

Sluiten