Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organismen van andere soort—) bevechten en trachten te dooden.

Leuvensch en witbier zijn volgens mij de gezondste bieren die er bestaan, vooral omdat ze wat gist en darmreinigende melkzuurbacillen, benevens veel verzachtend werkende proteïnstoffen, veel koolzuur en zeer weinig alcohol bevatten.

Zij laven beter den dorst, verfrisschen het lichaam, verzachten de borst en noopen de maag tot betere spijsvertering. Het is in deze streken algemeen bekend, dat de lijder aan koortsachtige en brandige ziekten gewoonlijk na^r Leuvensch of Seef verlangt.

Die zelfde wetenschap dan, die eerst deze bieren voor ongezond liet verklaren, geeft ze nu — doch heel onrechtstreeks en dus zonder het eigenlijk te weten — een stempel van gezondheid. Zooals bekend is, schrijft de dokter tegenwoordig in menig geval gist of een preparaat van dezelve voor als medecijn.Welnu, men kan dit geneesmiddel goedkoop — en wat het voornaamste is — in krachtigen toestand tot zich nemen in vorm van Seef of Leuvensch.

Deze bieren stellen dus een gezondheidsmiddel daar voor brandige, zweer- of velziekachtige lieden, en zijn ook nog zeer aan te prijzen voor appetijtloozen en voor de anti- alcoholisten aller kleur.

De lezer zal wellicht ook al gehoord hebben van Kefir, Koumis, Mazoen, Yoghurts en Lebenraib. Dezelve zijn gegiste melkdranken en bevatten benevens weinig alcohol veel melkzuurbacillen, gist, koolzuur en eiwit. Aan het genot dezer dranken schrijft men den hoogen ouderdom der Balkan- en eenige Oostersche volken toe.

De Seef en het Leuvensch zijn dranken die onder veel oogpunten met bovengenoemde overeenkomen.

\\ at de voedzaamheid der troebelwitbieren betreft, deze moet, op gelijke densiteit berekend, niet onderdoen voor de gerstebieren ; ze is zelfs grooter, omdat het witbier de suikers nog grootendeels in hun natuurijken toestand bevat, en ten tweede, omdat ze meer proteïnstoffen inhouden.

De Seef is het bier der toekomst, want ook de gematigde antialcoholisten — dat zijn deze welke de dranken met niet meer als 'nen goeden percent alcohol toelaten — winnen van dag tot dag veld.

Als de troebel witte bieren overal met zorg en vakkennis bereid werden, dan zouden ze snel in aanzien en verbruik stijgen en men zou ze goed aan denzelfden prijs van den gewonen gersten en direct uit het vat kunnen verkoopen.

Over de bereidingswijze van het Antwerpsch troebelwitbier of

Sluiten