Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vult de beslagkuip met zooveel lauwwarm water, dat dezelve ongeveer 5 cm. boven den doorboorden bodem komt te staan, bedekt den bodem met gesneden strooi of met tarwe hulsen, om het filtreeren te bevorderen, en voegt onder aanwending van een hydrateur, het tamelijk fijn gemalen meel toe. Vult de kuip verder aan met lauwwarm water, mengt met de drafrieken goed dooreen, zonder nogtans het filtreermateriaal op den doorboorden • bodem te raken, laat 10-15 min. staan, trekt langs onder af, of, zoo dit niet goed gaat, gebruikt dan de stuikmanden. Stuikmanden noemt men puntig toeloopende korven uit gevlochten teenen (wis) of uit koperdraad; men drukt dezelve in het beslag, tot aan den rand, en schept er het vocht uit bij middel van potten.

Vroeger onder het regiem de oude brouwerij-wet,wanneer men verplicht was zeer geconcentreerd te beslagen, wierden deze stuikmanden veel gebruikt.

Als nu het eerste treksel afgenomen en in den meelketel gebracht is, laat men op de beslagkuip, langs den doorboorden bodem, kokend water, mengt zeer goed en trekt na 5 minuten wachten af. Dees treksel wordt op een decanteerbak gebracht en na genoegzaam klaren gedecanteerd; het klare brengt men op den hopketel en het troebele gaat bij het eerste treksel op den meelketel. Nu laat men wederom langs onder heet water in de beslagkuip, mengt goed, laat lh uur staan, trekt dan klaar langs onder af en pompt dees ook op den hopketel. Daarna maakt men op dezelve wijze nog een treksel met heet water en laat dit in den onder- of lekbak staan. Nadat het eerste treksel en een deel van het tweede zich in den meelketel bevinden, maakt men er het vuur onder aan, schudt het meel op, mengt duchtig dooreen en houdt met roeren niet op zoolang er vuur onder den ketel is. Tusschen 70 a 8o° Cels. wordt het vuur wat getemperd om deze temp. 15 a 20 min. te kunnen behouden, daarop verhit men verder tot koken en houdt het beslag 1 uur in dezen toestand. Nadat het beslag in den meelketel eenige minuten ter bezinking gestaan heeft, trekt men er het dun vocht af, klaart het op den bostel in de beslagkuip en pompt het 4de treksel dat zich in den onderbak bevindt, op den bostel in den meelketel, mengt wederom goed dooreen, houdt de temp. V» uur tusschen 60-70° Cels. en verhit verder tot koken; houdt het Vs uur in dezen toestand, laat '4 uur ter bezinking rustig staan en klaart dees dun vocht ook op den bostel in de beslagkuip. Bij het zich in den hopketel bevindend 2de en 3de treksel voegt men de geheele hoeveelheid noodige hop, kookt gedurende 2 uren en brengt deze wort dan op de koelbakken,

Sluiten