Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bereiding van Bier zonder mout, bij middel van Japaneesche Schimmelplantjes.

(Aspergillus Oryzse en Amylomyces Rouxii), (procédé van H. Verlinden).

Neemt 40% maïs- of rijstgrits en 55% van pellen bevrijd gerstemeel uit stikstofarme en bij 70° C. geëeste gerst. Kookt dit alles met eene rijkelijke hoeveelheid water bij 1 'A atm. gedurende 1 V» uur en laat daarop de massa in een zeer rein, gesloten ijzeren vat af.

In dit vat of ketel wordt het be¬

slag onder voortdurend roeren, door wandberieseling op 68° C. afgekoeld en ter verdunning met 2 °/0 mout gedurende 1 uur behandeld. Daarna wordt de massa wederom tot op 105° C. gekookt, en na 'A uur, onder gedurig roeren en inblazen van kiemvrije lucht, op 410 C. afgekoeld. Nu voegt men voorzichtig 1 liter reincultuur van bovengenoemde schimmel toe en laat het beslag onder gedurig roeren en luchten bij 39-400 C. versuikeren. 1 liter reincultuur is meer dan voldoende voor 300 Hectos beslag. Na 40 a 50 uren zullen al de zetmeelstoffen in Dextrose en Maltose overgevoerd zijn en kan men met het filtreeren — iets wat zeer gemakkelijk gaat — aanvangen.

Om goed te werken, mag het beslag niet meer dan 16 saccharome-

tergraden opgeven.

De wort kookt men met de hop gedurende 2 uren onder toevoeging van 20 °/0 (van 't gestort) Glucose. Het toevoegen van dextrinrijke Glucose is noodig om het bier vol en minder alcoholrijk te maken, want de door de schimmels versuikerde worten bevatten bijna geen dextrine.

De gisting wordt naar goeddunken geleid, doch het zal dikwijls noodig zijn nieuwe zetgist te gebruiken en gistextract tot voeding derzelve toe te voegen.

Aspergillus Oryzffi of de Japaneesche Versuikeringschimmel.

Sluiten