Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bereidingswijze van het Russisch gezondheidsbier « Kwass».

Dit Russisch bier wordt om ziine de gezondheid bevorderende en dorststillende eigenschappen zeer geprezen. Het gelijkt eenigzins aan het Berlijner wit, het Leuvensch, het Antwerpsch wit en vooral aan het Hoegaardsch wit.

Het wordt naar de volgende methode gebrouwen : '.1 gewoon gersteëestmout en 1 j sterk geëest roggemout worden op circa 120 Balling bij 67° C. beslagen, 3 uren versuikeren gelaten, op 570 C. afgekoeld door toevoegen van koud water, en met eenige liters zuivere melkzuurdeesem vermengd. Men laat nu de massa zoolang verzuren tot 40 % zuur bekomen is, kookt dan op 750 C. op en filtreert klaar.

Het filtraat brengt men op 50 Balling, kookt het met 1 % goede hop 2 uren lang en laat het bij 220 Cels. met brouwer ijgist vergisten. Even na de gisting kan het bier — en ongeklaard — uitgeleverd worden. Het is tegen alle infectie bestand.

De bereiding van Temperenzier Bieren.

De verschillende bereidingswijzen van onthoudersbier, d. i. bier dat niet meer dan ' s vol. % alcohol bevat, kan men in vier groepen deelen :

1. Door carboniseren (impregneren met CO?) der met hop gekookte wort.

2. Door een zwak vergiste wort te carboniseren.

3. Door vermengen van bier, wort en water, toevoegen eener geringe hoeveelheid Krausen en carboniseren van het mengsel.

4. Door wegnemen van den alcohol uit eene vergiste wort resp. bier en carboniseren derzelve.

De volgens de drie eerste methoden bereide bieren bevatten een hooggehalte aan extract, hetgeen de oorzaak is hunner moeilijke verteerbaarheid, alsook dat de gisting er moeilijk uit weg te houden is, tenzij men ze pasteuriseert en in flesschen verkoopt.

V olgens methode 1, handelt men ongeveer als volgt : kookt eene wort van 11 a 13° Balling gedurende 2 uren met hoogstens 150 gr. hop per hectol. en verdunt door gekookt water op 6° Balling. De afgekoelde wort wordt ongeveer eene week bij het vriespunt gehouden, dan gecarboniseerd, gefiltreerd, op flesschen getrokken en gepasteuriseerd.

Sluiten