Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens methode 2 : Eene met weinig hop gekookte wort van 6 a 70 Ball. wordt met gist bij io° Cels. in gisting gebracht tot ongeveer V* vol. °/0 alcohol gevormd is, dan tot tegen vriespunt afgekoeld, gefiltreerd, gecarboniseerd, op flesschen afgetrokken en gepasteuriseerd.

Volgens methode 3 : bier, krausen, wort en water worden vermengd, gedeeltelijk gecarboniseerd en eene week lang op 3 a o° Cels. afgekoeld liggen gelaten, dan gecarboniseerd, gefiltreerd en snel op flesschen afgetrokken en gepasteuriseerd.

Volgens methode 4 : Hier kan op twee manieren gearbeid worden; eenige koken de wort vóór de gisting en andere niet. Volgens dees laatste stelsel wordt het meest gearbeid.

Eene ongekookte en ongehopte wort wordt geheel vergist. Daarna in een ketel met hop gekookt tot bijna al de alcohol verdampt is, dan afgekoeld, met water verdunt, met Krausen vermengd, gecarboniseerd en gefiltreerd.

De uitgekookte vergiste bieren verschillen geheel en al van die onder 1, 2 en 3 beschreven dranken. Zij zijn geheel vergist en bezitten — afgezien van den alcohol — al de eigenschappen van een gewoon bier. Zij kunnen ook evengoed als gewoon bier in houten vaten verzonden worden. De daarstellingskosten zijn dezelfde als die van een hooggradig bier, terwijl de andere bieren (onder 1, 2 en 3) voor minder als de helft dier kosten bereid kunnen worden.

De schuimhoudendheid van het Bier.

De schuimhoudendheid van het bier bekomt men door koud te mouten, hoog af te eesten, het mout droog te bewaren, warm te beslagen (bij 60-65° C.,) een korten tijd bij 70° C. staan te laten en verder bij 74° C. te versuikeren.

Toevoegen van veel invertsuiker en van havermout is hiertoe ook zeer aan te prijzen.

Het wederafscheiden van vaste Stoffen uit voorheen klaar Bier.

Iets waarmêe men bij flesschenbier veelal af te rekenen heeft, is de vorming van bezinksel na min of meer langeren lageringstijd. Dit bezinksel bestaat niet altijd uit gistcellen of uit bacteriën, doch soms ook uit eiwitachtige producten. Zooals men weet, hebben de enzymen of diastasen ook eene terugwerkende kracht; welnu, uit de eerst verafgebrokkelde eiwitstoffen, worden gedurende de lagering

Sluiten