Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijmige massa met een teemslepel uit het bomgat weg. Na circa 6 a 7 uren, zal het klaarproces afgeloopen zijn; men slaat dan de vaten toe en het bier is klaar om uitgevoerd en vertapt te worden.

De hoeveelheid te gebruiken vellen bedraagt 9 a 15 gr. per ton. Om de werking der rogvellen te vermeerderen, voegen sommige brouwers gelijktijdig met deze nog 4 a 5 gr. Ierlandsche mos per ton toe. De mos wordt vooraf in eenige liters heet water te weeken gezet.

Het goed gelukken van het klaarproces hangt grootelijks af van het kiezen van den juisten tijd voor het opvoegen. Het beste oogenblik ligt even na de hoofdgisting. Na het opvoegen van het klaarmiddel, heeft er de volgende werking in het bier plaats : door het vermengen der gelei met het bier wordt ook het bezinksel opgeroerd; de gelei verbindt zich met het looizuur der hop of ondergaat er ten minste de samentrekkende werking van; zij klontert tot groote netachtige vlokken, welke al het zwevende in zich insluiten, en geholpen door de koolzuurblaasjens welke zich ook in het netje vasthechten, worden zij naar het bomgat gedreven.

Door deze manier van klaren maakt men het bier dood, wijl er bijna al de gistcellen uit verwijderd worden en alle gisting om zoo te zeggen ophoudt. Men past dees procédé alleen toe op bier dat seffens moet gedronken worden, het laatste glas laat zich zoo klaar van de ton tappen als het eerste. In het Walenland, vooral in Henegouwen, wordt deze methode van klaren veel toegepast.

In eene brouwerij uit den omtrek van Charleroi, waar ik dit klaren eens gevolgd heb, gebruikte men :

25 lit. lijm Zylianski + 75 lit. water voor 107 hectol. bier van 2,4 densiteit. Temperatuur van het bier = 180 Cels.

De vaten, waarop het bier giste, waren lange stukken van 150 lit. inhoud. De klaring was na 10 a 20 minuten afgeloopen.

Voor het verzenden voegde men het bier 50 gr. keukenzout, 0,5 gr. kaliummetasulfit en >/4 liter invertsuiker per hectol. toe.

Eene andere wijze van klaren, is het « klaren naar onder ». Hiertoe gebruikt men eene oplossing of gelei, bereid uit de zwemblaas van den grooten steur. De gelatine noemt men Ichtyocol, Isinglas. of Hausenblase. Het oplossen of zwellen laten dezer stof geschiedt op verschillende manieren. Vroeger gebruikte men daartoe oud of zuurgeworden bier, zooals de Stoutbrouwers nu nog doen, doch deze handelwijs is voor onze lichte bieren zeer gevaarlijk,tenzij men het zure bier eerst kookte. Beter is het van

Sluiten