Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzenden van het bier toegepast; soms gebeurt het ook in den kelder bij den klant. Na i a 2 dagen rustig liggen, zal het bier volkomen klaar geworden zijn.

Om het klaarsel goed in het bier te verdeelen, bestaan er bijzondere toestellen « Injectors » genoemd. Het gebruik derzelve is zeer aan te prijzen.

De klarende werking der lijm stelt men voor als volgt: De lijmstof spreidt zich langs alle zijden in het bier uit als eene netvormige massa, dezelve ondergaat aldra de chemische werking van het Looizuur, trekt zich langzaam en al zinkende te samen en voert al de zwevende stoffen met zich naar den bodem.

Een middel om moeilijk te klaren bier helder te maken, is het volgende : voegt, juist voor het opgieten der lijmoplossing, eene oplossing van 40 gr. aluin van potasche per hectoliter bier toe.

De filtreer- trek- of louterkuip.

De filtreerkuip is een der gewichtigste toestellen der brouwerijen en der luchtgistfabrieken. In de kleine brouwerijen dient zij tezelfdertijd als beslag- en versuikeringskuip. De filtreerkuip zonder mechanische roerinrichting, is niet hooger dan 1 meter, en deze met zulke inrichting heeft gewoonlijk eene hoogte van 1,4 meter ; doch men vult ze in geen geval hooger dan 75 cm., om het klaar en snel filtreren niet te zeer te hinderen.

Voor brouwerijen neemt men meest geutijzeren en voor gistfabrieken plaatijzeren kuipen. Van de houten kuipen verkies ik de eikenhouten. Een ijzeren deksel gaat boven een houten. Ronde kuipen bezitten een schotskruis; vierkante bezitten vastliggende buizen met vele gaatjens tot afwassching der bostel. Tot goede uitlooging der bostel is een roerwerk of oprijf- en ophakmachien absoluut niet noodig. De losse bodem moet 1 a 2 cm. boven den vasten bodem komen te liggen. De losse- of filtreerbodems worden uit ijzer, koper of uit koperbrons vervaardigd ; het brons is hiertoe het geschiktste metaal, omdat het taaier is en derhalve meer openingen per □ meter verdragen kan. Brons is ook nog veel harder en verslijt niet zoo gauw als koper of ijzer.

Alhoewel de losse bodem het eigenlijk filtreermateriaal niet vormt, kan men toch met veel recht zeggen dat, onder andere gelijke voorwaarden, de snelste filtratie bekomen wordt door de gaatjens of sneeden zoo groot en zoo talrijk als 't zijn kan te maken, en door de gansche bodemvlakte als filtreervlakte uit te

Sluiten