Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men de kilogr. extract, bevat in 100 kgr. mout, deelt door 2,576, dan heeft men het rendement.

Als men de graden van den Belgischen densimeter vermenigvuldigt door 2.5, dan heeft men de Ballingsche extractprocenten.

Als men de graden van den Belgischen densimeter deelt door 4, dan heeft men direct de percenten extract volgens den Ballingschen saccharometer.

Voor de zwakke bieren, zooals de gewone Gerstebieren, waarbij de bostel goed uitgewasschen kan worden, rekent men dat er per % kgr. gestort meel 2 a 3 kgr. extract in de bostel achterblijven. Voor zware biersoorten bedraagt het verlies 4 a 6 kgr. extract.

Als men veel ongemouten graan gebruikt en hetzelve niet zeer fijn gemalen en aan geen kookproces onderwerpen geweest is, dan kan in vele gevallen het verlies aan extract nog grooter zijn.

Warmteberekening.

Om de warmtegraad van een mengsel vooruit te bepalen moet men, behalve de liters water, ook nog het werkelijk volumen kennen, dat door het meel in het beslag wordt ingenomen. Ik heb vastgesteld dat 100 kgr. maïsgries of flakes een werkelijk volumen van 67,6 lit. en 100 kgr. gemalen mout een werkelijk volumen van 75 liters innemen. Heeft mèn bijv. 450 kgr. mout met 150 Celsius, 500 lit. water met 6o° C. en 150 lit. water met 930 C. in de brouwkuip vereenigd, dan zal het mengsel een warmtegraad van 50,8° C. bezitten, want : 450 X 75 = 337 liters nemen het meel in en 337 x I5° C. = 5055 warmtegraden of warmteeenheden; 500 X 6o° C. =30000 warmtegraden; 150 X 930 C. = 13950 warmtegraden te samen, dus : 965 liters met 49005 calories = 49005 : 965 = 50,8° Celsius. Het spreekt van zelf dat men hier rekening moet houden van het warmteverlies door verdamping en uitstraling teweeg gebracht,zoodat de ware warmtegraad altijd iets lager zal zijn dan de berekende.

Hoe moet eene brouwerij ingericht zijn om op de voordeeiigste wijze de granen te behandelen of te extraheeren.

Eerst en vooral moet ik zeggen dat de filtreerpers volstrekt geen voordeel bezit op eene goede filtreerkuip; integendeel is het een duur apparaat dat om de snelle sleet der doeken oneindig meer onderhoudskosten vraagt als de filtreerkuip. Hare reiniging vraagt

Sluiten