Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook meer tijd en oppassendheid. Hoogere rendementen zijn ereveneens niet door te bekomen, wel te verstaan, als men de afwassching door uitlooging van slechte eiwitstoffen niet te ver drijven wil. In het laatste waschwater is de verhouding tusschen proteïn- en suikerstoffen gansch anders dan in de wort en in het eerste afwaschwater. Hoe sterker uitgeloogd wordt, des te meer proteïnstoffen brengt men in 't bier in verhouding der suikerstoffen. De werkwijze van bij de gekookte maïs of rijst het mout te voegen, keur ik gansch af, er moet omgekeerd beslagen worden. In de werkwijze Meura is er dus een toestel te weinig. De gekookte stoffen moeten bij het met warm water breiachtig aangeroerd moutmeel voorzichtig gebracht worden. De geheele inrichting moet dus bestaan uit cuiseur of kookvat, macerateur of beslagkuip en filtreerpers. Met eene filtreerkuip,die tevens als beslagkuip dienen kan, gaat het veel eenvoudiger en goedkooper. Het oud stelsel van roerwerk, dat in tweeërlei zin roert en uit de kuip kan genomen worden, is nog altijd het beste. Rijfmachienen om de bostel op te rijven zijn onnoodige dingen, het is voldoende dat men er met eene handrijf van tijd tot tijd eens over rijft.

De maïs of de rijst kan men ook heel goed in den water- of bierketel met stoom of boven direct vuur gaar koken. Noodig is het dan, dat men er een heel gewoon roerwerk in plaatst en dat hij goed ledig loopt. Als men naar mijn speciaal kooksysteem arbeidt, kan men met 300'lit. water per 100 kgr. maïsmeel goed toekomen; meer dan 400 lit. gebruik ik in geen geval en ook niet meer dan 7 % mout om de maïsbrei te verdunnen.

WeEke hoedanigheden moei een goed Bier hebben ?

Een goed bier zal vooral koolzuurhoudend en klaar zijn. Het moet bij min of meer onstuimig of van eene zekere hoogte ingeschonken een witten, dichten en roomachtigen schuimhoed verwekken van eene redelijke hoogte. Het schuim van goed getempereerd bier moet zich een zekeren tijd houden; van bier met io° C. minstens 10 min. en na 25 min. moet het nog schuimen. Het schuim moet bij het ledigen aan de wanden van het glas blijven hangen.

Uit deze gezegdens moet men niet opmaken, dat men het bier in elk geval bij het inschenken moet doen schuimen, het is veel beter dat men voorzichtig inschenke om het schuim zoo weinig mogelijk te doen optreden, want het schuimen geschiedt maar

Sluiten