Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleenlijk op kosten van het koolzuurgehalte, dus, op kosten van de smakelijkheid en de verfrisschende eigenschap van het bier.

De druk van goed bier zal bij io° C. minstens 6 V» pond en het gezamenlijk koolzuurgehalte minstens 0,3 gewichtsdeelen % bedragen, waarvan 0,2 gebonden en 0,1 in vrijen totstand voorhanden moeten zijn.

Het bier mag niet zuur en ook niet zeer bitter of zoet zijn. Een hoog extractgehalte of een hoog alcoholgehalte is geen bewijs voor de goede qualiteit van een bier, beiden moeten tot elkaar in eene goede verhouding (1 : 1,5) staan.

Ik houd een bier van eene stamwort van 9,5 a 13,5°. Balling en met een vergistingsgraad van 65 a 70 °/0 voor het beste. Het mag hier ook gezegd zijn dat de Belgen bijlange niet zoo moeilijk om bedienen zijn als de Duitschers. Dat komt hierbij dat wij voor een en dezelfde soort bier aan veel grootere afwijkingen gewoon zijn dan de Duitschers. Het gewoon « Gerstebier » en de « Dubbele gersten », verschillen hier in sterkte, kleur, smaak, helderheid en schuimhoudendheid dat het een plezier is. Eéne eigenschap vooral verlangt men, en dat is, dat het ten minste redelijk klaar zij.

De kleur van het bier verandert eigenlijk niet veel aan zijne eigenschappen. Een bruin bier kan even smakelijk, frisch en gezond zijn als een blond, ja, het kan zelfs denzelfden smaak en densiteit hebben. Zeer bruine bieren bewaren beter als lichte. Vroeger vielen de bruine, nu weêr de blonde, in den smaak van het volk, dat is eigenlijk niets anders als eene kwestie van grillen.

Het vertappen van het Bier.

Het bier is geen onbegrenst houdbare drank, het is zelfs zeer veranderbaar; door zorgelooze en ondoelmatige behandeling, en vooral door onreinheid der met hetzelve in beroering komende voorwerpen en lucht gedurende het bewaren en vertappen, kan het beste en gezondste bier zijne goede hoedanigheden verliezen, ja, het kan zelfs geheel ondrinkbaar worden, terwijl integendeel, door eene goede en vakkundige behandeling, zijne goede eigenschappen bewaard, ja zelfs verbeterd kunnen worden.

Alle soorten van bier zijn nogtans niet even gevoelig, het eene is soms veel weerstandsvaardiger dan het andere, hetgeen afhangt van de levensvoorwaarden die het in de brouwerij gehad heeft.

De ondergistige bieren, als zij de brouwerij verlaten, moeten

Sluiten