Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van gistextract — bevorderde de gisting zeer. Dit extract werd het voordeeligst aangewend als men er de zetgist des morgens, met eenige liters suikerwater vermengd er meê aanstelde resp. voorstelde.

Dat het S bij deze dunbierfabrikatie een rol gespeeld heeft, is bekend, doch wonderbaarlijk bleek mij den grooten invloed dezer stof op de schijnzwaarte van het bier. Brouwsels met 50 a 60 % maïsmeel of maïsbloem, zelfs uit niet-ontolieden maïs, gaven een voortreffelijk klaar en smakelijk bier. De olie- of de vetstoffen dei granen blijven voor het allergrootste gedeelte in den draf achter, verder absorbeert de gistcel de olie die er in de wort nog aanwezig zou zijn. De extractie der grondstof lijdt, practisch gesproken, niet onder den invloed der vetstoffen.

Havermout, uit goede soorten bereid en voorzichtig geëest, gaf een klaar en schuimend bier, doch met het afloopen der kuip had men met deze moutsoort wat last, bijzonder als het graan niet goed gekiemd of te sterk geëest was. Voor kristalliséemout is havermout zeer geschikt. Ook rogge is in vorm van mout gebruikt tot de gerstebierfabrikatie. Verder is goed bier, zoowel ondergistend als bovengistend, bereid uit ruwe en uit gedroogde aardappelen. Als men bij aardappelbeslag ook havermout gebruikte, zette zich op de doeken der fütreerpers eene slijmige laag af, die het filtreeren zeer vertraagde.

De aardappelbieren gisten sneller dan de gewone bieren en zijn schuimender en van eene helle goudgele kleur.

Ziehier 2 analysen van gedroogde aardappelen .

A B

Water % = 0,00 — 10,00

Proteïn %= 8,40— 7,80

Zetmeel 0/0 = 85,40 — 72,00

Cellulose °0= i>83— 4>00

•Asch °/o= 4>*4— 3>5°

Vet % = 0,21 — 0,55

Door de buitengewoon hooge prijzen der grondstoffen,was men genoodzaakt ófwel de prijs van het bier te verhoogen, ófwel het soortelijk gewicht van het bier te verlagen.

Het was wel vooruit te verwachten, dat de Belgische, onsamenwerkende geest niet zou toegelaten hebben het eerste

te bewerkstelligen; men moest dus tot het tweede zijne toevluc t

nemen; bieren die voorheen op 1,027 a 1,032 gebrouwen werden, wierden nu op 1,012 a 1,016 gebracht.

Sluiten