Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de mouters was meer eenheid, wijl deze onder elkaar geene concurrentie te vreesen hadden, doch deze eenheid strekte hun tot geene eer, wel integendeel; zij dreven de moutprijzen tot 200 fr. per 100 kilogram. Haver, die ze aan 50 a 60 fr. kochten, verkochten ze in vorm van mout aan 115 a 125 frank. Gelukkig voor den brouwer,dat de suikers verhoudingmatig zeer goedkoop bleven, daardoor konden ze hen nog voor verliezen vrijwaren.

Het zou wel een wonder geweest zijn, indien de brouwers zich hier niet door kwakzalvers en allerhande woekeraars hadden laten uitvetten. Seffens doken er van die lieden op, die ter goeder ure 'nen specialen suiker hadden ontdekt. Uit deze suiker (eigenlijk niets anders dan gewone invertsuiker) kon men alleen een goed bier maken ; deze speciale suikersiroop werd door de brouwers 25 fr. per % te duur betaald. Om de reflectanten goed op de hoogte der werkwijze te brengen, kwamen ze het eens voordoen hoe men suiker met hop en water kookt, en daarvoor deden ze de snullen van brouwers nog eens xoo frs. betalen.

Bij het schrijven van deze regelen, kreeg ik juist een kaartje van een huis in brouwerijbenoodigdheden; ziehier wat ik daarin kwakzalverachtig vind ('t kaartje was in 't Fransch, natuurlijk, dat maakt de waar wat zoeter):

Sirop « Unicorna » (?) fr. 75,00 °/0 kgr. » de candi » 65,00 »

» de canne (?) » 70,00 » » « Cristallina * (?) » 75,00 »

Waarom niet nog een Sirop de Canard (!?)

Van de densiteit dezer siropen geen woord. De densiteit op zijde gelaten, wat verschil is er, van chemisch standpunt tusschen, de 4 siropen ?

Verder : Tanin Lupulus, fr. 5,00 per kilo

» doré en aiguilles » 6,50 » »

» en poudre rouge » 3,50 » »

» doré en paillettes » 5,00 » »

Die namen, dat beteekent alles niets ; het voornaamste is hoeveel werkende bestanddeelen bevat ieder dezer ?

Eene brouwerij-noodinrichting

of de primitiefste brouwerij inrichting in ijzer en hout, op grond van vakmanskennis en ervaringen.

Daar er spraak is het koperen vaatwerk der brouwerijen op te eischen, zoo wil ik hier aangeven hoe den brouwer zich in

Sluiten