Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen nood ook weer redden kan om het bedrijf voor te zetten en dit zonder veel onkosten.

De brouwerijen met stoomketel, kunnen de bierwort koken door directen stoom in open houten- of ijzeren vaatwerk; ook in cuiseurs onder zwakken druk kan men ze koken.

Het afkoelen kan zeer goed en tamelijk snel geschieden, in van een roerwerk voorziene ronde ijzeren ketels, door berieseling der wanden met water. In de stokerijen naar het Amylo- en naar het Verlindensche procédé, koelt men op deze wijze massas van iooo hectol. af op de gistingtemperatuur.

Die geen ronde ijzeren ketels hebben, kunnen zich een buizenkoeler naar het systeem van Bohm laten maken. De buisjens kunnen in tijd van nood uit ijzer zijn en de envelop uit hout. Men brengt 9 buisjens van circa 3 cm. doorsneê en 3 met. lang étagewijs boven elkaar in rijen van 3. Schuift de uiteinden der buisjens door eene ijzeren plaat van 25 cm. zijden, zoodat ze er circa 1 cm. buiten reiken, en soldeert ze daaraan vast. Maakt nu aan beide uiteinden eene kleine kamer uit sterk ijzerblik, de eene voor den invoer en de andere voor den uitvoer der wort. Nu sluit men deze vereenigde buizen in eene goed dicht gemaakte houten kast van 25 cm. zijden ; door deze kast leidt men het koelwater in tegenovergestelden zin van den worttoevoer. Deze koelkast legt men horizontaal, en zoo ééne niet volstaat voor de afkoeling, dan verbindt men ze nog met andere.

De wortgewinning kan ook zeer wel geschieden in eene hooge ijzeren of houten kuip zonder filtreerbodem. Noodig is het dan dat men goed versuikerend mout heeft, omdat de drafstoffen zich dan goed en snel afzetten of bezinken. Men beslaat op circa io° Ball., laat versuikeren, dekanteert het klare vocht goed af en laat het door eene 10 a 20 lit. grootte en dicht gebreide katoenen of wollen kous loopen om eventueel meêgevoerde drafstoffen . terug te houden.

Laat wederom water op de bostel, dekanteert na opklaring en herhaalt deze bewerkingen zoolang tot het filtraat niet meer dan '/j Balling opgeeft. Men dekanteert door eene omlegbare kniebuis.

Voorbeeld : Men heeft 30 hectol. beslag van io° Ball. in de kuip; men dekanteerd er 20 heet. af; voegt wederom 20 heet. water bij, dekanteert er wederom 20 hl. af en herhaalt dit nog 2 maal.

Sluiten