Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat ons zeggen, het gewichtigste hoofdpunt om goed en houdbaar bier te bekomen. Er zijn vele lieden welke niet het minste gedacht hebben van wat reinigen is. Om maar een enkel geval tusschen zoovele aan te halen, hoe gedachteloos er soms gereinigd wordt, zij gezegd dat ik in meer dan eene brouwerij de vaten eerst van binnen en dan van buiten heb zien reinigen. Men mag de vaten van binnen nog zoo goed zuiver gemaakt hebben, toch wordt deze arbeid tevergeefs, indien men later de bomlooze vaten achtereenvolgens in een en dezelfden top met vuil, lauw water gaat afschrobben. Dikwijls nog worden dan de vaten met het bomgat naar onder op een vuilen vloer gelegd en later over een slijkerigen vloer in den kelder gebold.

De gist, welke over zulke vaten drijft, kan onmogelijk rein zijn, en deze gist dient dan later om versche wort aan te zetten. Bij zulke arbeidswijze is het toch geheel en al onmogelijk om des zomers klaarblijvend bier te bereiden. Er komen ook gevallen voor dat koelbakken, köelapparaat en geilkuip na elke operatie niet gereinigd worden, bijv. wanneer er na eene korte tusschenpoos wederom andere wort moet op gepompt worden. Genoemde apparaten liggen gewoonlijk onder een zeer stofferig dak, en zelfs al ware dit niet het geval, dan nog moeten die apparaten al was er maar eene uur tusschenpoos, met zorg gereinigd worden.

Het reinigen moet geschieden door een goed betaald, verstandig en vlijtig arbeider, welke door een beproefd vakman op de hoogte van het werk gebracht is.

Alle bakken, buizen en werktuigen moeten na elk gebruik met kokend water gereinigd worden. Van tijd tot tijd zal men ze met eene verdunde formoloplossing (200 cub. cent. formol op 10 liters water) beschilderen of uitspoelen. De vaten zullen eerst van buiten en dan van binnen met zuiver, kokend water afgeschrobd en afgespoeld worden. De geïnfecteerde vaten moeten telkens, en de niet-geïnfecteerde van tijd tot tijd na het kuischen met de daareven genoemde formoloplossing uitgespoeld worden. Het is zeer aan te prijzen de wortketel, de brouwkuip, de koperen en ijzeren buizen, de koelbakken, de geilkuip, de vaten en de werktuigen 2 maal's jaars met eene heete 2 procents oplossing van bijtende soda te behandelen. Men spoelt daarna alles wel met heet water uit, en gebruikt daarenboven voor het houten vaatwerk nog eene oplossing van 2 liters zoutzuur in 100 lit. water, om de alkalische reactie weg te nemen. De caoutchouc buizen worden na elk gebruik met heet water, en van tijd tot tijd met bisulfietoplossing uitgespoeld.

Sluiten