Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landau, Galli en Murer bekwamen door plaatselijke aanwending of inspuiting van gist gunstige resultaten bij Gonorrhoeïsche viginalkatarren. Thiercelin en Chevrey konden ook de maagdarmkatarh der kinderen genezen door klysmen van gist met water vermengd (i eetlepel versche gist op 50 gr. warm water).

Men kan alzoo twee verschillende gebruikswijzen der gist in de geneeskunde onderscheiden, het inwendig en het uitwendig gebruik. Terwijl voor het inwendig gebruik het gistingsvermogen der gist niet tot uiting komen moet, ten minste voor de genezing geene beduiding schijnt te hebben, is het hoofdzakelijk deze eigenschap der gist, welke bij de uitwendige gebruikswijze de goede gevolgen verwekt.

De frissche gist wordt met gistingsvaardige wort of suikerwater aangeroerd, met eene spuit ingespoten en langs buiten bij middel van een gazenpropje zoo goed mogelijk afgesloten. De zich vormende gistingsprodukten werken deels antiseptisch, deels komt het ontwikkeld koolzuur door mechanischen druk tot werking, en wellicht spelen daarnevens ook nog enzymatische processen eenen rol.

Voor het inwendig gebruik kan men dus even goed droge gist aanwenden, doch voor het uitwendig gebruik is het noodig versche gist te nemen.

De stokerijgist wordt over het algemeen niet zoo zeer geprezen als de vlokkige brouwerijgist, wel te verstaan als men de gist in verschen en gistingskrachtigen toestand inneemt. Zwakke magen voelen na het gebruik van stokerijgist meestal eene onaangename werking. Volgens mij is de gisting hiervan de oorzaak, want stokerijgist is bij hooge temperaturen, zooals 37-38┬░ C.veel gistingskrachtiger dan brouwerijgist.

Bij ziekten, welke met koortsen gepaard gaan, zooals Infantile Gastroenteritis,Typhus enz., kan men de lichaamstemp. verlagen door het toedienen van gist. Gunstige uitslagen met gist zijn bekomen bij influenza, typhus, amandel- en blinddarmontsteking en in 't algemeen bij etterische processen waaronder ook de pokken gerekend worden.

Tegen zweren en brandige huiduitslag neemt men versche of gedroogde gist, roert haar met bier aan en neemt dit alle morgenden voor het eten in : duur der behandeling = 3 a 4 maanden. Tegen de roos is er, volgens Dr Strelkom, geen beter en zekerder middel dan de biergist. De zieke neemt dagelijks drijmaal een eetlepel vol biergist, die men in een glas bier vermengt.

Er bestaan ook reeds verschillende gistpreparaten, zooals: Zymin, Nucleol, Arsenikgist, IJzergist, enz.

Sluiten