Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gist als Veevoeder.

De gist is een voortreffelijk mestvoeder voor verkens, stieren en ossen. Aan kweekvee mag ze niet vervoederd worden, aangezien ze de dieren onvruchtbaar maakt.

Men kookt de gist te samen met ander voedsel, voor de verkens bijv. met aardappelen en gemalen gerst.

Hoe men groote of kleine hoeveelheden gist in 1 uur tijds van alle bacteriën bevrijdt.

Men verdunt de gist met water op de wijze dat er op 10 liters vloeistof 4 kgr. geperste gist voorhanden is, voegt per liter vloeistof (water + gist) 10 grammen geconc. zuiver zwavelzuur toe; mengt zeer goed en laat dan 60 a 70 minuten rustig staan.

Na dit tijdverloop zijn alle bacteriën gedood alsook de kleine en ziekelijke gistcellen; de overblijvende nog levende gistcellen zijn in staat de gisting met groote kracht aan te vangen en door te drijven.

Om biergist voor de bakkerij geschikt te maken.

Zift de gist door eene hairen zift, wascht met koud water, voegt een weinig azijnzuur toe om den vlokkenvorm sterk te doen optreden, decanteert en vermengt de gist met hare viervoudige hoeveelheid lauw water om eene temp. van 30° C. te verkrijgen. Lucht nu 10 min. krachtig, laat bezinken en hevelt af.Wascht nog tweemaal met koud water en voegt bij het laatste water zooveel wijnzuur dat de aciditeit van het mengsel 3,5 °/o bedraagt d. i. 3,5 ccm norm. NaHO per xoo ccm. Laat 1 uur staan onder zwakjes luchten en perst dan goed droog.

Het vernissen of lakken van vaten en kuipen.

De volgende samenstellingen der vernissen zijn van schrijver dezes ; zij zijn gelijk goed en hebben de proef met onderscheiding doorstaan.

a) 20 kgr. spiegelhars b) 20 kgr. spiegelhars

10 » parafin 7 * parafin

2 » lijnolie 8 » ceresine

2 » bijenwas

In het vooraf goed gereinigd, gedroogd en verwarmd vat, worden eenige liters van de op 160 a 170° C. verhitte massa

Sluiten