Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegoten, daarop zwenkt men het vat snel en langs alle zijden rond, om de vernis overal en gelijkmatig te verdeelen, stelt daarna het vat met het bomgat naar omlaag en laat het overtollige vernis in een ijzeren pot uitvloeien.

Houten of ijzeren kuipen worden door een vuurtje verwarmd en de goed vloeibare massa met een borstel op de wanden gestreken ; nadien gaat men er nog eens met eene naphtavlam over, om het vernis gelijkmatiger te verdeelen. Met het verhitten dezer brandbare stof weze men voorzichtig en laat de temp. niet boven 200° C. stijgen.

Men gebruikt Vj a 3U kilogr. glazuur per heet. inhoud der biervaten.

Samenstelling van eenige in de brouwerij gebruikte Siropen, Caramels en Suikers.

Water °/o Dextrose °/o Maltose °/0 Dextrin °/0

Asch o/o

Aciditeit °/0| in ccm norm. NaHO

Alcaliteit °/o

Afkomst Oord

Glucose min. 6,00 38,27 5,10 0,17 — — l

» max. 27,50 77,8o 44,00 2,20 — — 'Duitschland

» middel. 17,00 64,30 18,00 0,67 — — (

» min. 9,40 22,40 2,30 2,70 0,20 — — 1

» max. 18,40 74,80 17,80 45,25 0,65 — — ! Amerika

» middel. 15,50 51,10 8,00 18,70 0,40 — — '

» vaste 18,60 64,40 — 16,65 °>22 — — Aalst

» » 20,62 60,55 5)00 13,35 0,48 — — Boom

siroop — 19,60 41,70 38,40 0,36 — l

» » 20,20 21,70 15,80 42,00 0,30 norm — (Duitschland

»suiker, prima 22,90 69,80 — 3,20 0,32 NaHOi.i — (

Honing.

De honing bevat gemiddeld : Dextrose % = 34,71

Levulose % = 39,24 Saccharose °/0 = 5,04 Een honing uit Congo bevatte : Dextrose °/0 — 35,07

Levulose °/0 = 33,10 Saccharose °/0 = 2,10 Asch 0/0 = 0,62 Opgelost eiwit % = 0,68 Invertsuikersiroop uit Rijssel: Soortelijk gewicht = 1,341

Invertsuiker % = 68,87 Asch % = 0,10

Sluiten