Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invertsuikersiroop uit Antwerpen : Soortelijk gewicht = 1,322

Invertsuiker % = 62,36 Saccharose °/o = 1,15

Iets over het Saccharine en aanverwante Stoffen, en hunne reacties.

Saccharine (CöH-i — CO — SOs — XH) is een wit kristallijn poeder, in koud water moeilijk, in alcohol en sether gemakkelijk oplosbaar.

Het is een sterk zuur, dat azijnzure zouten ontbindt en goed gekarakteriseerde zouten vormt. Het natriumzout, dat zich gemakkelijk in water, moeilijk in alcohol oplost, wordt door de firma Heyden onder den naam Krystallose in den handel gebracht. Saccharin smelt bij 2240 en lost zich op in water als x : 400, in Alcohol als 1 : 30, in Benzol als 1 : 1900 en in .Ether als 1 : 120. Het lost zich ook gemakkelijk op in Glycerin alsook in ammoniakalische vloeistoffen en in bijtende en koolzure Alkaliën.

Uit zijne oplossingen wordt Saccharine door zoutzuur neergeslagen. Proeven van Stutzer en Salkowsky hebben geleerd dat Saccharine volkomen onschadelijk is voor ons organisme. Daardoor kan de Saccharine ook met goed gevolg de suiker vervangen bij lijders aan diabetes, daar zij op de suikervorming in de urine volstrekt geen invloed heeft.

Saccharine is de imidoverbinding van orthosulfobenzoëzuur. zij is driehonderd maal zoeter dan rietsuiker. Als voedsel is zij zonder waarde, daar zij onveranderd het lichaam weder verlaat. Zij kan bereid worden door directe sulfoneering van benzofizuur, doch men gaat liever uit van toluol, dat door behandeling met chloorsulfonzuur SO3HCI, een mengsel van para (in hoofdzaak) en orthotoiuol-sulfochloride geeft. Uit dit orthosulfochloride wordt het sulfamide bereid, en hiervan door oxydatie met pei manganaat de methylgroep in de carboxylgroep omgezet. Door

Soortelijk gewicht = 1,354 Invertsuiker °/0 = 53,41 Saccharose % = 11,11 Caramel % = 5,48 Asch °/0 = 0,10

Farbemalzsiroop

uit Duitschland:

Duitsche Caramel :

Soortelijk gewicht = 1,162 Asch % = 0,841

Belgische Caramel :

Soortelijk gewicht = 1,271 Asch % = 0,735

Sluiten