Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men nu in aanmerking neemt, dat er bij het onderzoek op saccharine nog al wat verdampt en verhit wordt, dan zou het in 't geheel zoo verwonderlijk niet zijn indien daarbij verbindingen of stoffen ontstonden die het resultaat : Saccharine, geheel onzeker maakten.

NASCHRIFT

Over het Maïsmout<

In den allerlaatsten tijd heb ik met het Malsmout verdere ervaringen opgedaan. Ik schreef vroeger, dat deze soort van mout maar amper in staat was zichzelve te versuikeren, gezwegen van er nog andere ongemoute zetmeelstoffen bij te verarbeiden en in suiker over te voeren.

Deze gezegden zijn dan alleen waar, indien men het uitgeloogde Maïsmout en de andere zetmeelhoudende stoffen maar alleen bij 100 a iio° Celsius kookt; doch, indien men genoemde stoffen bij 2 V» a 4 atmosfeer in wel vloeibaren en opgelosten zetmeeltoestand brengt, dan is het Diastase-aftreksel van een goed gekiemd Maïsmout in staat de versuikering in 2 a 4 uren geheel en gansch uit te voeren. Zelfs als de bladkiem de dubbele lengte van de graankorrel bereikt heeft, dan kan men de versuikering glad met 30 % Maïsmout uitvoeren.

Het Maïsmout willen versuikeren zooals rogge-, gerste- of tarwemout, is in elk geval onzinnig, en 't gaat in het geheel niet . men moet er een diastatisch aftreksel van nemen en de rest koken zooals hierboven beschreven.

Deze doenwijze heb ik reeds over vele jaren door mijne talrijke Laboratorium's arbeiden gevonden, doch er in de groote praktijk nooit meê gearbeidt aangezien voor de verarbeiding % an Maïsmout in deze landen geene de minste goede reden bestond.

Doch, nu in dezen tijd, komt het velen van pas en ik heb het reeds in 3 Belgische stokerijen met groot succes ingevoerd.

Zelfbegrijpelijk komt mijne speciale werkwijze ook de brouwers van pas.

't Zal die 2 a 3 Vlaamschhatende, Belgische gistfabrikanten maar zwaar op hunnen lever vallen, dat dit wederom eene Vlaamsche — leest Flamingan.tsche — vinding is.

EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.

Sluiten