Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pers- of bakkersgist, zij moge nu volgens het Weenerstesel of volgens het Luchtwortstelsel gewonnen zijn, gist zeer snel aan, juist als de Belgische seefgist; en houdt, evenals deze, met de snelle suikersplitsing %*eel langer aan als de brouwerij-ondergist, doch in de nagisting laten zij het gewoonlijk ook steken en geven in geconc. beslag dikwijls niet zooveel alcohol als de brouwerijondergist.

Om de juiste waarde dezer gistsoorten voor het direct gebruik in het stokerij beslag aan te toonen, heb ik hier een resultatenmidden samengesteld, uit vele experimenten met een zelfde beslag.

*75 Sr- tarwemout op 550 ccm aangevuld, gaven met 25 gr. der

Oorsprong en soort der gist. genoemde gist vermengd en bij

r b 0 27° C. gisten gelaten, in een gis-

tingsduur van :

(N. B. Alle gist werd in zeer goeden staat 6 12 24 46 70 aren

gebruikt.) : : ~

grammen koolzuur

Gist eener Manchester bierbrouwerij 16,2 35,7 52,5 58,4 59,90

» » Colchester » 18,0 41,0 53,0 58,4 59,10

» » Norwicher » 17,5 41,5 j 53)3 59)5 60)5

» » Burtoner » 17,0 40,0 51,6 58,0 58,7

> der brouwerij «City», London 15,5 39,0 49,2 57,2 58,7

» eener brouwerij van Romford 11,6 39,8 50,2 57,8 59,2

» dezer 3 laatste gemengd (van elk V3). *8,0 42,0 51,0 59,0 59,6

» eener Antwerpsche witbierbrouwerij 32,5 46,10 54,10 57,90 58,10

» » > bruinbierbrouwij 28,7 44,5 52,7 56,2 57,0

» » Duitsche brouwerij (ondergist) 24,50 42,0 49,5 56,4 —

» » » Dortmund » ( » ) — — — 56,0 —

» » Franscbe brouwerij ( » .. ) 29,10 43,2 49,8 55,8 —

Reingekweekte gist I van prof. Delbrück — — 51,8 58,0 —

» gist I uit de Labor.van Juvisy — — 49,2 55,3 —

» »n » » »» — — 13,7 18,2 —

Reingek. gist uit een andere fransche Labor. — — — 44)4 —

Gist uit eene Nederlandsche stokerij — — 54)7 5^)9 —

» » » » 3i)5 42 — 54.2 —

» > » Nederl. (Schiedam.) stokerij 33,3 — 46,2 49,5 —

Luchtgist eener Duitsche stokerij — — 46,2 50,6 —

» » » » 34)0 — 47,x 49)8 —

Weenergist » » » 33,2 — 49,1 52>°

» » » » 3°>5 — 46,7 49)5

Luchtgist » Noord-Fransche stokerij 34,0 — 47,2 51,0 — Weenergist eener Belgische stokerij, i_

arbeidende zonder vinasse 1 34,0 47,0 55,80 58,70 59,0 Weenergist eener Belgische stokerij, I _

arbeidende met vinasse I 36,5 48,8 55,8 58,7 59,0 Vj dezer laatste gist gemengd met >/» I _

Manchester brouwerijgist 1 — 49,5 57,0 59,5 ; 59,8

Het staat ook vast dat het groot verschil in gistingsvermogen der verschillige gist, niet alleen zijne oorzaak vindt in het ver• schil van soort of van variëteit, of in den min of meer rijpen

Sluiten