Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gistzakken worden in deze kamer op ijzeren ladders geplaatst en tusschen eiken zak wordt een hardhouten laddertje gelegd, zoodat de zakken elkaar niet raken.

Voor groote stokerijen is een koudluchtmachien aan te raden, daardoor kan de gist veel langer bewaard worden.

Wil men slecht aangekomen gist nog gebruiken, zoo is het noodigvan haar eerst met eene gelijke hoeveelheid zuiver water, dat 0,1 % SO3 bijgemengd inhoudt, te vermengen en opnieuw te persen of af te hevelen. Voor men de gist tegelijk met het versuikerd beslag in de kuip stort, wordt zij eerst in een koperen muldevormige mengbak met horizontaal schup- of rijfvormig roerwerk, door eene gelijke hoeveelheid zuiver water wel aangeroerd. De in eene gelijkmatige brij verdeelde gist, wordt gelijktijdig met het versuikerd beslag in de koperen gistkuip gepompt, zoodat reeds alle gist in dezelve is voor de helft van het beslag er zich in bevindt. Zoohaast men met het pompen der gist aanvangt, brengt men het roerwerk in den mengbak en in de gistingskuip in werking en giet bij de gist de noodige hoeveelheid vitriool, welke vooraf met de tienvoudige hoeveelheid water verdund is. Op deze wijze bekomt men eene goede vermenging van het dikke beslag met de gist en het zwavelzuur. Men heeft hierbij ondervonden dat het voordeeliger is, de verdunde vitriool met de gist aan te roeren, dan wel met het beslag na het versuikeringsproces.

Ten slotte zij nog gezegd, dat niettegenstaande men buitengewone groote hoeveelheden deegvormige gist (50 a 58 kgr. in 24 en in 46 uren — en 40 a 50 kgr. in 70 en meer uren gistingsduur per 1000 liters gistingskuip inhoud) gebruikte, tot het vergisten van het 21 a 23 percent zetmeel bevattend beslag, de qualiteit der gist zich niet door de quantiteit liet vergoeden ; wel te verstaan, indien men van de beste gist de normale hoeveelheid van 40 kgr. per 1000 liters beslag aanwendde.

De gist bevat ook nog eene zekere hoeveelheid alcohol, waarvan zij, zelfs door herhaald wasschen, niet geheel te bevrijden is. In ongewasschen toestand bevat de geperste Engelsche biergist nog 3 a 4 % zuivere alcohol.

Sluiten