Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het gebruik van de op deze manier geprepareerde granen, mag men ook niet zooveel zwavelzuur of welkdanig ander zuur in de gistingskuip toevoegen. Indien men voor niet-geprepareerde maïs 0,5 c-cm gewoon zwavelzuur per liter beslag gebruikte, zoo genoegde voor geprepareerde maïs 0,25-0,35 ccm van dit zuur.

De groote vooruitgang door de belgische stokerij onder de vroegere wet gemaakt,door het laten weeken der maïs in zwaveligzuurhoudend water, blijkt uit de volgende cijfers: In 1886 had men van 20,3 kgr. tarwemout + 12,2 kgr. gedroogde niet-geprepareerde maïs per hectol. beslag, als zeer goed resultaat i3,3s liters reine alcohol, en in 1891, in dezelfde maand, met dezelfde hoeveelheid graan en in dezelfde verhouding gebruikt, doch met geprepareerde maïs gemiddeld i3,8o liters reine alcohol in 46 uren gistingsduur.

Voor wij overgaan tot de behandeling der maïs, der rijst en der dari in den cuiseur of ijzeren kookvat, dient er ten minste eene kleine beschrijving van zulk een stoomtoestel gegeven te worden. Daarbij weze gezegd dat de vroegere belgische stokerijwet verbood de cuiseur, evenals de macerateur grooter dan het u/so der gistingskuipinhoudsmaat te maken.

In vroegere jaren gebruikte men bijna overal Henze'sche cuiseurs, doch in den laatsten tijd,wanneer men geleerd had dat het niet noodig was de maïs zoo sterk te dampen om goede rendementen te bekomen,gebruikte men in vele stokerijen cylindrische, liggende kookvaten zooals die van Hollefreund en Bohm. Men leidt er den stoom in langs acht verschillige plaatsen, door kleine buisjens. Van deze buisjens zijn er 6 van onder en 2 bijzijde aan de polen aangebracht. Dees toestel is van een horizontaal liggend, sterk en dicht roerwerk voorzien, dat gedurig in matig-snel draaiende beweging wordt gehouden. De dikke ijzeren staven, waaruit hetzelve samengesteld is,hebben een weinig platten vorm, staan schraag tegenover de as en loopen in meerdere evenwijdige rijen spiraalvormig om dezelve.

De maïs, evenals het mout, worden zeer fijn gemalen en eerst genoemde met 4 a 5 % moutmeel vermengd in den cuiseur gebracht.Voor dat dit meelmengsel in het kookvat komt, passeert het eerst eene geribde houten wel, welke traagzaam wentelt om het meel zooveel mogelijk gelijkmatig in een Lawrence'schen mengapparaat te brengen. Dit mengapparaatje bestaat uit twee afzonderlijke deelen; in het eerste deel, dat gesloten is,wordt het maïsmeel met wat moutmeel al voortreizende met de noodige hoeveelheid 50° gradig water door schupvormig schroefroerwerk

Sluiten