Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Analysen van Zoet- en vergist Beslag

Datum der analyse

j Zoet heslag I Verbist beslag

Gestorte materialen

in kg. per heet.

ioodl. ext. bevatten:!

Maltose

Dextrine

van ioo dl. gest. zetmeel waren er onopgelost

van ioo dl. gest. zetm. waren er :

onopgelost

onvergist

in alcohol verande^

bij de gisting verloren

ioo gr. filtraat bevatte nogDextrose

i liter beslag bevatte voor de gisting gr. zetmeel

i lit. beslag gaf ccm alcohol

Aanmerkingen

*1877 ontkend 5M2 33,H IO>7 3,78 10,70 74,30 IX,20 1,77 — 77,40 1 1^ afco'hoT' ^ °'53'1

7 onbekend 61,4 22,75 —

77 1 kg. zetmeel gaf 0,53 liters

11,66 ongedr. alcohol.

maïs acccc o co rr o i tg. graan gaf 0,32.4 liters

5nov. 4,17 droog 63>(56 26,16 22,8 6,81 6,64 74,00 12,55 1,24 — 84,00 alcohol.

1881' gerstemout 36 uren gisting bij 30° Cels.

10 kg. droog maïs: 1 uur gekookt bij4atm.

tarwemout 2,50kg. engelschegisttoegev.

Mei l' 1 j 1 kg. zetmeel gaf 0,54.9 lit.

1882 onbekend 61,30 20,20 II,20 4,17 11,90 76,80 7,13 2,13 — — alcohol.

1 kg. graan gaf 0,337 1. alcoh.

10 ongedr. 56 6

Ttili rogge van r.^00 1 kg. zetmeel gaf o,517 liters

1882 Canada 60,00 26,60 12,4 8,10 9,70 77,8 4,40 1,80 168,80 94,00 alcohol.

I5 dr. gerste- gisting : 31 uren bij 30° Cels. moutPernau

1 kg. zetmeel gaf 0,551 liters

12,4 ongedr. alcohol.

maïs 1 kg. graan gaf0,333 '• alcoh.

20 "ov- 17,3 droog 63,4 23,00 22,58 9,98 5,28 77,07 10,77 1,13 179,80 100,25 1,5 liters vloeibare belgische

1 4 Saïdi tar- biergist toegevoegd.

wemout gisting : 44 uren bij 240 Cels.

14,8 kg. ong. mais : 1 uur gekookt bij 3

2Q nov maïs atmosfeer.

tSs, ' 14,18 kg. dr. 71,75 19,90 9,20 — — — — — — — verkoeld op 78° C. en met

4 Saïdi tar- 3 3 het mout op 64,5 C. geval-

wemout I len; 45 min. versuikerd.

Sluiten