Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarstelling van geperste Spoeling,

volgens de meest praktische wijze, en van gedroogde Spoeling, volgens het systeem « Hencke ».

Om de spoeling eenigzins meer geschikt tot bewaren of tot verzenden te maken, en soms ook wel om haar gemakkelijker te kunnen droogen, brengt men haar door dekanteeren en persen op een watergehalte van rond de 70 °/o. Het goed verloop der bewerkingen hangt veel af van de samenstelling der beslagmaterialiën en van de min of meer volmaaktheid der zetmeeloplossing en der versuikering. Spoeling uit maïs- en tarwemout, bezinkt en perst veel moeilijker dan spoeling uit maïs- en gerstemout. De moeilijkst te behandelen spoeling is die uit rogge en het gemakkelijkst te behandelen is die van het Amyloprocedé. Men voegt bij moeilijk te behandelen spoeling eene zekere hoeveelheid (5 a 8 % op geperste waar berekend) rijst- of andere pellen.

Het persen kan op drieërlei wijzen geschieden, te weten : door hefboompersen, door hydraulische persen en door filtreerpersen. Het persen door filtreerpersen geschiedt bij kookhitte, doch bij de twee andere systemen geschiedt het bij lagere temperaturen. Men gebruikt het best grove doeken uit kemp.

De bewerking voor het persen met de hefboompers is eenvoudig als volgt: Laat-de spoeling, zooals zij van de distilleerapparaten komt (met 92 a 95 u/0 water) in lange ijzeren bakken van 1 met. hoog en 1 met. breed; vermengt haar met 250 gr. keukenzout per hectoliter en laat haar dan gedurende 12 a 20 uren ter bezinking staan. Hierna laat men het boven staande dunne vocht (vinasse) door eene hevelbuis, door tapgaten of door eene omlegbuis met kogelgewricht wegloopen en trekt het bezinksel, dat nog 82 a 88 °/0 water bevat in gewoone zakken van 60 a 75 kgr. inhoud, bindt dezelve goed toe en legt ze op elkander in vierkante afsluitingen van ongeveer 2 meters lang, 1,5 m. breed en 1,75 m. hoog. Men brengt er eene zekere drukking op, bij middel van hefboomen waaraan gewichten hangen. Na eene tijdruimte van 5 a 6 uren, zal de spoeling genoegzaam geperst zijn en nog een watergehalte van 69 a 73 °/0 bevatten. Zulke spoeling kan men, met gesneden stroo of kaf en zout gemengd, in gemetselde groeven goed bewaren en is een krachtig en gezond veevoeder.

Om nu verder gedroogd te worden in toestellen zonder verhit wellenpaar, is deze spoeling nog niet droog genoeg; men brengt de spoeling uit de filtreerpersen of uit de hefboompersen tusschen doeken en perst ze dan bij middel der sterke hydraulische persen

Sluiten