Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om ioo kg. geperste spoeling met 29 % droog gewicht, uit maïs en tarwemoutspoeling te bekomen, moet men dus 600 kg. spoeling met 8 % droog gewicht hebben. Het verlies door het afhevelen en persen is dus 48 - 29 = 19 kg. absoluut droge spoeling.

Over de chemische samenstelling en de waarde- berekening der verschillige spoelingsoorten en andere voederstoffen, zie men het analytisch deel van dees handboek.

Naschrift : Als de spoeling veel verkleisterde zetmeelstoffen bevat, filtreert of perst zij zeer slecht. In dit geval neutraliseert men de spoeling door kalk tot op circa x % zuur en voegt dan bij 60 a 70° C. 1 kgr. groenmout per 5 heet. toe en laat eenige minuten lang versuikeren. Dan perst of filtreert de spoeling van zelfs.

Als men filterpersen gebruikt tot het persen der spoeling, zoo neemt men het voordeeligst doeken uit kemp bereid.

Voor. het drogen van zulke geperste spoeling, zijn er ook vacuümtrommels met verwarmbare buizen.

In sommige Fransche stokerijen trekt men de olie uit de goed droge spoeling. Dit geschiedt met benzin of naphta in extractieapparaten en gaat snel en volkomen van de hand.

De distillatie (het afstoken) van het vergiste Beslag en de rectificatie (het zuiveren) van den Ruwenbrand.

Nadat de gisting afgeloopen is, heeft er geene vermeerdering van alcohol meer plaats en is het tijd om het vocht te distilleeren. Het hoofddoel der eerste distillatie is de alcohol van de vaste stoffen en zooveel mogelijk van het water te scheiden ; bij de tweede distillatie heeft men vooral voor hoofddoel de alcohol zooveel mogelijk van de andere bij de gisting en bij de distillatie zelf ontstane vuile, ongezonde stoffen te reinigen. Dit alles geschiedt in bijzonder daartoe gemaakte toestellen, waarin men het beslag door directen of indirecten damp, of ook wel over een vuur, zooals voorheen, tot zieden verhit en den ontwikkelden damp door afkoeling weer tot verdichting brengt. De scheiding des alcohols van de bijgemengde stoffen berust op het verschil der kookpunten. Het kookpunt van zuiveren, absoluten alcohol bedraagt 78° C., dat van water ioo° C.. Verhit men een mengsel van alcohol en water tot zieden, dan ontwikkelen zich daaruit dampen, waarvan het alcoholgehalte veel hooger is dan datgene van het oorspronkelijk mengsel; het achterblijvende vocht wordt hierdoor alcoholarmer doch gaat voort met alcoholrijkere dampen dan het zelf is te ontwikkelen. Met het ontwijken der alcoholrijkere

Sluiten