Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijgenden damp vervluchtigd en hierdoor juist, volgens de Groeningsche cijfers, versterkt wordt, zooals dit ook bij elke eenvoudige distillatie het geval is.

De andere soort van nieuwere distillatietoestellen, zijn de zuilenapparaten voor onafgebroken distillatie. Men voert hier eene onafgebroken stoomstraal eene onafgebroken beslagstraal tegemoet.

De stoom treedt langs onder in den zuil, en zoohaast deze laatste tot boven verwarmd is, wordt het beslag er langs boven ingevoerd. Hetzelve daalt van verdieping tot verdieping, altijd heete stoom ontmoetende, en vloeit eindelijk langs onder door eene hevel- of drukregulatiebuis onophoudelijk als alcoholvrije spoeling af. Het is begrijpelijk dat de zuil uit een zeker getal verdiepingen moet bestaan, om goed te kunnen fonctioneeren. Men kan den apparaat ook met eene rectificatiecolon en deflegmator verbinden, zoodat men door verhoudingmatig weinig stookmateriaal een hooggradige spiritus bekomen kan.

Nadat wij een en ander over de theorie en de toestellen der distillatie gezegd hebben, gaan wij over tot de bereiding van :

Genever of Jenever. Het gegiste beslag (bereid uit 50 % gerstemout en 50 % rogge, ofwel uit l/3 maïs, '/3 rogge en 1/3 gerstemout of tarwemout) wordt in hooge tot onafgebroken distillatie geschikte koperen colonnen of zuilen geleid, en door directen damp gedistilleerd. Deze colonnen, welke in Stammers Handboek voor Stokerij afgebeeld zijn, zijn in de Belgische groote stokerijen algemeen in gebruik. Zij bestaan uit 18 a 20 op elkaar geplaatste verdiepingen. Elke verdieping vormt een cylindervormig bakje en bevat 7 ronde openingen met opstaande randen, die bedekt zijn door half bolvormige kappen. Elke afdeeling der colon staat met de volgende in verband door een kort buisje, welks boveneinde een weinig boven den bodem van het eene bakje eindigt, terwijl het ondereind een weinig onder den bovenkant van het volgende uitmondt. Deze buisjens zijn beurtelings rechts en links geplaatst. \ erder vindt men boven op de colon (of er neven) nog een eenvoudig ontwateringstoestel of voorwarmer, dat uit een 2 meters hoogen hoed bestaat, langs waar het beslag door eene slangvormige buisin de colon gevoerd wordt. Het op deze wijze bekomen distillaat noemt men « \ lag », Ruwenbrand, Ruwnat of Flegma. Hetzelve heeft eene sterkte van 45 a 55 volumenproc. en wordt in maatbakken opgevangen.

In Holland distilleert men het gegist beslag in alambikken. Dit zijn koperen ketels, met een laag zuiltje of met een helm voorzien. Het verwarmen geschiedt eerst door stoom en dan

Sluiten