Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat 25 1. overgehaald waren,woog het distillaat = 38,oovol.°/0

» 100 » » » » » » =72,00 » »

» 200 » » » » » » = 75,00 » »

» 300 » » » » » » = 75,00 » »

» 400 » » » » » » = 74,00 » »

» 5OO » » »»»»*= 74,00 » »

» 600 » » »»»»== 74,00 » » » 700 » » » » » » = 72,00 » » » 800 » » » » » ' » = 71,00 » » » goo » » * » » » = 70,00 » »

» 1000 » » » » » » = 70,00 » »

» 1100 » » » » » » = 68,00 » »

» 1200 » » »»»»•.=*= 66,00 » »

» 1300 » » » » » » = 63,00 » »

» 1400 » » » » » » = 60,00 » »

» 1500 » » » » » » = 57,00 » »

» 1600 » » »»»»=' 54,00 » »

» 1700 » » » » » » = 49,00 » »

» 1800 » » » » » » =45,00 » »

» igoo » » » » » » = 40,00 » »

» 2000 » » » » » » =33,00 » »

» 2100 » » » » » » = 26,00 » »

» 2200 » » » » » » = 22,00 » »

» 2300 » » » 8 » * = 15,60 » »

» 2400 » » » » B 5 =11,10»»

» 2500 » » » » » » = 6,90 » »

» 2600 » » » x * * =4,10»»

» 2700 » » » » » » = 3>°o » s

» 2800 » » » » » » = 1,80 » »

Het kan gebeuren dat, niettegenstaande het toevoegen van soda en aluin, het distillaat niet klaar blijft wanneer het met water vermengd wordt. Dat is bijzonder het geval in den zomer,wanneer vuile en zure gistingen plaats gehad hebben, en bij gebruik van veel of van ongezonde rogge, vooral in een gistingsduur van 46 a 70 uren. Dit kwaad kan men verhelpen, door den geklaarden en verdunden ruwenbrand of Flegma, voor dat men hem op den alambik laadt, door dichte, wollen zakken te filtreren. In deze filters blijft dan eene vettige stof (vetzuren en afgescheiden hoogere alcoholen) achter.

De aangenaam riekende en smakende genever van voor de nieuwe wet, wordt tegenwoordig nergens meer gestookt. Wat men nu in Belgë meest op de markt brengt, is een distillaat uit

Sluiten