Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) De Naloop; dezelve bestaat uit een mengsel van weinig aethylalcohol met groote hoeveelheden der hooger ziedende alcoholen.

d) De Foeselolie ; dezelve bestaat voor het grootste gedeelte uit amylalcohol. De rectificatie des alcohols is dus niets anders dan eene gefractionneerde, dikwijls herhaalde distillatie. Gewoonlijk bekomt men door het rectificeeren, van ruwenbrand, met den Savalle'schen rectificator, 83 % Bon Goüt, 9,5 % Moyen Goüt en 5 % Mauvais Goüt; doch, indien men den ruwenbrand van 42 a 46 vol. proc. alcohol eerst ontaethert of van aldehyd bevrijdt, door het toestel van Fontaine, dan bekomt men gemiddeld 87 °/0 fijnsprit (Bon Goüt), 7 % Moyen Goüt en 4 % Mauvais Goüt.

Op eenige plaatsen, en vooral in Duitschland, vangt men nog een 4de produkt op, namelijk het allermiddelste distillaat. Het maakt gewoonlijk 17 % uit van het op den ketel geladen quantum alcohol, en wordt in Duitschland « Weinsprit » en in Frankrijk * Alcool fin du cceur » geheeten. Wat men vóór en na hetzelve als Bon-Goüt opvangt, noemt men in Duitschland « Prima- » of < Feinsprit ».

Fijnsprit, welke over houtskool gefiltreerd is, noemt men ook «Weinsprit». Veel wijnsprit bekomt men als men %-oor de rectificatie de ruwenbrand over houtskool filtreert.

Het verlies bij het rectificeren verschilt van 0,5 tot 3 %, hetgeen afhangt van de inrichting en van de bekomen reinheidsgraad. De ketelapparaten geven een grooter verlies dan de colonnenapparaten. Bij het Barbet'sche continueerlijk rectificeerapparaat bedraagt het verlies rond de 0,5 %.

Ter vaststelling der qualiteit van den spiritus is in alle gevallen de smaak- en reukproef de zekerste en de beste.

De filtratie van den Alcohol over Houtskool.

Ter bereiding der fijnste spritsoorten, is de filtratie derzelve over houtskool een onontbeerlijk hulpmiddel. Genoemde bewerking geschiedt meestendeels voor de rectificatie, doch in den laatsten tijd, nadat men de werking der kool beter heeft leeren kennen, ook veelal na de rectificatie. De filtratie over houtskool kan in geen geval de rectificatie vervangen, doch deze laatste bewerking is alleen niet in staat uit den ruwenbrand een fabrikaat te bereiden, dat aan « bouquet» den bovendien nog over houtskool gefiltreerden alcohol evenaardt, zoodat een echt kenner dezen laatste wegens de fijnheid van geur en smaak steeds den voorkeur geeft. Dat wil in het geheel niet zeggen dat de over

Sluiten