Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij genoemde temperaturen, zwellen de zetmeelkorreltjes zoo sterk op, dat zij hun omhullend celweefsel zoozeer rekken en lokkeren, dat er maar eene kleine beweging of wrijving meer noodig is om ze vrij te leggen, hetgeen gedurende het koken door het roerwerk of bij het uitblazen aan de kanten eener scherpe ventil, of door eene afblaasverrichting kan geschieden. Dat al de zetmeelcelletjes hierbij bersten, is zeer onwaarschijnlijk en ook niet noodig, wijl de ameldonk toch opgelost of verkleisterd in het celletje zit en daar heel gemakkelijk door de moutdiastase bereikt en versuikerd kan worden. De suiker dringt op zijne beurt eveneens zeer gemakkelijk door het lokkere celwandje naar buiten.

Eene goede stoomverdeelingsverrichting, onder in het conisch deel van den cuiseur aangebracht, is mede eene hoofdzaak voor een goed ingericht toestel.

De eenvoudigste en beste stoomverdeelingsverrichting is de zoogenaamde Biesdorf'sche, naar teekeningvanDr prof. Delbrück. Door het uitstroomen van damp uit genoemde verrichting, wordt de massa in eene draaiende beweging gebracht, waardoor aan den damp verhinderd wordt kanalen in de massa te vormen.

In de Henze'sche kookvaten kan maar een akt der beslagbereiding geschieden, te weten: de verkleistering of oplossing door koken. De versuikering der gekookte massa moet in een daarnevens of daaronder staand toestel « u er suiker ingskuip » (macerateur, maischbottich) genoemd, geschieden. In de liggende cuiseurs (bijv. Hollefreund'sche en Bohm'sche) integendeel, laten zich meerdere akten uitvoeren.

De vorm van de versuikeringskuip is ofwel trogvormig ofwel cylindrisch-conisch. De trogvormige hebben een horizontaalen de cylindrische een verticaal roerwerk. Dees laatste moet onder in het conische deel aangebracht en vleugelachtig gevormd zijn; de wanden van den verticalen macerateur moeten op 3 plaatsen van slagbrekers voorzien zijn. Het roerwerk moet krachtig zijn en 18 a 20 toeren per minuut afleggen.

Het is voor den einduitslag onverschillig of het zetmeel in de beslagkuip gansch tot suiker en dextrinen overgevoerd wordt of niet, ja, voor hoogst geconc. beslag is het zelfs beter dat er bij het eerste stadium der gisting niet te veel suikerstof in oplossing voorhanden is, wijl dezelve bij hooge conc. de gistcel in hare levensuitingen belemmert. Gedurende de gisting zal de moutdiastase het opgelost, evenals het verkleisterd en nog in het graanweefsel aanwezig zetmeel gemakkelijk in suiker overvoeren, hetgeen dan verder door de gistenzymen in alkohol en koolzuur zal

Sluiten