Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadeele der zwakken gemaakt of toch ten minste aangewend. (Dat weten wij Vlamingen het best.)

Van 1906 tot en met 1912 is er in zekere stokerijen nogal wat voorgevallen (lees ook « Le Peuple » van 18 April 1911 ; vergelijk ook verder de statistiek over de accijnsopbrengst van 1912 met 1913 in den Moniteur).

Wegens de tegenwoordige droeve tijdsomstandigheden, zal ik mijne ervaringen op gebied van fraudatie voor eene eventueele 2de uitgaaf ter zijde leggen.

Sluiten