Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. — De verarbeiding van Maïs in gansche Korrels en de versuikering van het Beslag in 't algemeen.

Op ioo kgr. maïs neemt men 200 a 250 lit. water van 60 a 70° Celsius; kookt bij open ventil tot duchtig stoom ontwijkt, sluit dan de ventil en tracht in 20 minuten tot op 4 atmosfeer te komen.

Bij dezen druk kookt men 70 min. lang en blaast daarop de gekookte massa in den macerateur ofwel in de gistingskuip (als men naar mijn procédé werkt) uit.

De hoeveelheid aan te wenden water hangt veel af van den vorm en uitrusting van het kookvat. In horizontale cuiseurs neemt men meer water dan in vertikale ; met roerwerk meer dan zonder roerwerk, en in cuiseurs met stompen, conischen vorm meer dan met spitsen en langen conischen vorm.

De meeste cuiseurs hebben een roerwerk; bij dezelve mag men, nadat er damp uit ontwijkt, de ventil sluiten; doch bij die zonder roerwerk, laat men altijd wat damp ontwijken om beweging in de massa te houden.

Onder den druk van 4 atm. blaast men de gekookte maïs door eene scherpkantige ventil, of door eene verkleineringsbuis van Barthel, de versuikeringskuip in.

Om de heete massa wat af te koelen, bevindt er zich op deze kuip een exhaustor met stoomslot, waardoor de zich ontwikkelende dampen weggezogen worden en op deze wijze de massa met koele lucht in beroering brengen. Het lk deel van het mout moet zich, reeds voor het afblazen der maïs, in goed verkleinden toestand en met de noodige hoeveelheid koud water in den macerateur bevinden. Deze hoeveelheid water moet ten minste zoo groot genomen worden, dat het roerwerk van het begin af zoover in de massa reikt, dat dezelve in snelle beweging kan gebracht worden. Het afblazen der maïs moet zoo geregeld worden, dat gedurende hetzelve de temp. niet hooger stijgt dan 6o° Cels.

Nadat de maïsbrei afgeblazen is, voegt men de rest van het mout toe en laat de temp. op 62° C. stijgen. Na 15 a 25 min. versuikeringsduur, koelt men de massa op de gistingstemp. af.

De hoeveelheid te gebruiken mout (in vorm van gerst uitgedrukt) bedraagt 4 tot 15 kilogr. per 100 kgr. maïs. In deze cijfers

Sluiten