Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet noodig dat men de grondstoffen zoo zeer kookt, om rede dat de moutdiastase ook in staat is verkleisterd doch nog niet uit haar omhulsel vrijgemaakt, ja zelfs onverkleisterd ameldonk bij versuikerings- en ook bij gistingstemperaturen op te lossen en in suikers om te zetten.

Om de grootte dezer nawerkingskracht der moutdiastase op onverkleisterd-, alsook op min of meer verkleisterd doch nog niet vrijgeworde ameldonk vast te stellen, voerde schrijver dezes eenige proeven uit. Hij roerde de fijngemalen stoffen direct met water van gewone temp. aan, voegde dan de gist toe en liet het mengsel 36 uren bij 290 C. gisten.

Ziehier de gevonden resultaten :

-a 125 gr. gerstemout (met 65 0/0 extract) gaven 43,5 ccm alcohol

lioo » tarwebloem + 25 gr. gerstemout gaven 37,7 » »

2 | ' 100 » natuurlijke maïs 25 gr. gerstemout gaven 27,8 » »

100 » SO'-maïs -j- 25 gr. gerstemout gaven 36,6 » »

| \ 115 » SOs-maïs + 10 gr. » » 36,7 » »

^3^ | /met liet dubbel \

1V 100 gr. SOs-maïs ( g°C. )+ 25 gr- gerstemout = 43,8 »»

|Sgl \ geweekt J

l'-Ë"! Jii5gr. SOs-maïs (»»»»» ») + 15 gr. gerstemout =43,9 » »

N /115 gr. ongemalen maïs in gevermi.celleerden ( toestand -|- 15 gr. gerstemout = 48,8 » »

Uit deze resultaten blijkt, dat het oplossingsvermogen der diastase voor onverkleisterde ameldonk, zelfs bij gistingstemperatuur, een tamelijk sterk is, en dat het gevolglijk niet noodig is de maïs bij een hoogen stoomdruk te koken. Het is genoeg dat de zetmeelkorreltjes maar verkleisterd worden, zonder dat zij nogtans daarbij uit hun omhulsel moeten bevrijd of opgelost worden.

Het is dus ook volstrekt niet noodig dat alle ameldonk gedurende het versuikeringsproces in Maltose en Dextrin overgevoerd worde, daar bij reinblijvende gisting en bij niet te zeer aangezuurde beslagen, de diastase het zetmeel volkomen verteert.

Bij maïs-, dari- of rijstbeslag stort men per hl. gistingskuipinhoud gewoonlijk niet meer dan 20 kgr.

De gisting duurt van 46 tot 96 uren, en de rendementen verschillen van 34 tot 39 liters alcohol van ioo° per 100 kgr. gestort.

De verarbeiding van gemalen Maïs, volgens het procédé Verlinden.

De gemalen maïs wordt met 200 lit. water van 65° Cels. aangeroerd en tot op 85 a 87° Cels. met stoom verwarmd, daarop de stoom afgesloten en 70 a 80 liters °/0 koud water, waarin wat mout

Sluiten