Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver dezes heeft gevonden dat, indien men het beslag gerstemeel toevoegt, de massa gedurende de gisting niet zoo hoog stijgt. Dientengevolge raadt hij de volgende door hem beproefde methode aan : 75 kgr. rogge + 10 kgr. gerstemeel worden met weinig water van 56° Cels. aangemengd, daarna meer water bijgegoten en de temp. op 70° Cels. gebracht. Na '/? uur wachten koelt men op 64° Cels. af en voegt 12 '/i a 15 kgr. moutmeel toe, mengt zeer goed en laat gedurende Va a 1 uur bij 62° C. versuikeren.

Per hl. gistingskuipinhoud stort men niet meer dan 23 kgr. van voormelde grondstoffen. Uit 100 kgr. derzelve trekt men in een gistingsduur van 36 a 46 uren 32 a 34 lit. alcohol a 100 vol. %.

Indien men met kunstgist arbeidt, voegt men het hoofdbeslag 2 V2 kgr. mout per 100 kgr. minder toe, en, nadat dees 1 uur ter versuikering gestaan heeft, neemt men zooveel van het beslag weg dat het 7,5 kgr. per % gestort vertegenwoordigt, voegt de achtergehouden 2 '/» kgr. mout daarbij en laat het, na goed gemengd te hebben, nog '/» uur bij 63 Cels. ter versuikering staan. (Zie kunstgistbereiding.)

e) Tarwe en gerst in vorm van meel, kunnen op dezelfde manier als roggemeel behandeld worden. Gerstemeel kan men gemakkelijk met 8 °/0 mout versuikeren.

Het samen verarbeiden van verschillige Grondstoffen.

a) Maïs nevens rogge in gansche korrels. Men schudt eerst 50 kg. maïs in den cuiseur, dan rogge en maïs tegelijk en kookt dezelve gaar op de wijze voor rogge beschreven. Indien de rogge niet gezond is, dan moet men dezelve eerst op den ast drogen of, zoo dit niet mogelijk is, op den vloer boven den stoomketel.

b) Maïs nevens aardappelen (Zeitschrift für Spir.-Ind. 1884, S. 764):

1. Bij verarbeiding van zetmeelrijke aardappels. In den konus van den Henze worden 25 kg. aardappelen geschud, daarop 200 kg. ongemalen maïs, verder worden per 100 kg. maïs 60 a 80 lit. water toegevoegd. Nu wordt er stoom gegeven en de rest der aardappelen lahgzamerhand op den maïs geschud. Op deze wijze is de maïs bijna gekookt wanneer de hoofdmassa der aardappels in den cuiseur gebracht wordt. Het mangat wordt nu gesloten, de luchtkraan geopend en eerst gesloten nadat alle lucht uit den Henze verwijderd is. De druk wordt snel op 3 '/? a 4 atm. gebracht. Bij gemakkelijk te koken maïs, kan men na 1

Sluiten