Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur druk, bij hardere na i '/j uur druk, tot het lossen overgaan.

2. Bij verarbeiding• van zetmeelarme aardappels. Hiertoe weekt men de maïs 24 uren van te voren in water van niet onder 62° Cels. De geweekte maïs wordt in den cuiseur gebracht, nadat de konus van denzelve eerst met 200 kgr. aardappelen gevuld is, en dan, zooals het bij de verarbeiding van aardappels de ge- I

woonte is, onder wegvloeien van het verdichte stoomwater, koken.

Op het laatst geeft men 3 '/* a 4 lh atmosferen druk.

Het lossen of afblazen geschiedt, voor beide werkwijzen, onder zeer sterken druk, en wel tot op 5 atm. toe. Eene goede stoomverdeeling is volstrekt noodig.

c) Rogge nevens aardappelen. Dit tot voor korten tijd nog onopgelost problema is door Prof. Delbrück op bevredigende wijze opgelost. Vooreerst is het noodzakelijk van de rogge te* weeken, vooraleer haar te koken, en, zoo zij van taaie natuur is, ze zelfs te drogen vooraleer haar te weeken. Men brengt de rogge in geen geval onder in den konus van den Henze, doch vult dezen eerst met 100 a 150 kgr. aardappels ; dan volgt de rogge en daarop de rest der aardappelen.

Bij zulke schichting der grondstoffen heeft men het voordeel,

dat het afleiden van het verdichte stoomwater, zonder verlies van rogge mogelijk is, daar de onderste laag aardappels het graan tegenhoudt.

Men dampt eerst een tijd bij 3 atm. en ten laatste bij 4 atmosfeer gedurende minstens 1 V» uur.

De verrichtingen tot het uitblazen, en namenlijk de Barcelsche buis bewijzen hier goede diensten.

Volgens Richter-Thomaswaldau, wordt de arbeid zeer vergemakkelijkt, indien men het graan vóór het koken op een eenvoudig haverpletmachien een weinig plat drukt.

d) Gemalen maïs nevens aardappelen. Men kookt eerst de aardappelen murw en voegt dan het met 70° Celsius water goed aangemengd maïsmeel toe. Het kookproces geschiedt juist zooals voor aardappelen beschreven is.

e) Gemalen rogge nevens gemalen maïs of nevens aardappelen. Men brengt het roggemeel, met 70° gradig water goed vermengd,

in den macerateur en blaast daarin de op gewone wijze gekookte maïs of aardappelen uit.

f) Het toevoegen van zetmeelsoorten. Het kan soms voorkomen, dat zetmeel of zetmeelafval goedkoop te krijgen is. Men vermengt hetzelve in eenen bak met water van 50° C., voegt er "Io 3 kgr. mout aan toe, en verwarmt door stoom, onder gedurig

Sluiten