Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeren tot op 65° Cels.; houdt deze temp. 15 min. aan, en verwarmt dan verder tot op 750 Cels.. Nadat de massa zeer dun geworden is, stort men ze bij het beslag in den macerateur voor de versuikering.

g) Het toevoegen van melasse. De melasse wordt met een gelijk volumen water verdund. Indien zij alcalisch is, neutraliseert men ze door zwavelzuur of door vinasse, kookt ze gedurende V* a 1 uur, voegt water toe tot op 22 a 25 Balling, koelt op de gistingstemp. af en stort de massa bij het beslag in de gistingskuip.

Indien men niet meer dan 5 a 6 kgr. melasse per hl. toevoegt, dan kan men de spoeling zonder gevaar gebruiken.

h) Maïs nevens manioka. De manioka wordt grof gebroken en in hoeveelheden van hoogstens 25 % met de maïs op de voor deze laatste beschreven wijze gekookt. De spoeling is veel minder van waarde.

De bereiding van Beslag langs kouden weg uit Maïs en andere zetmeelhoudende Stoffen, of Alkoholfabrikatie zonder Cuiseur, Macerateur en Koelverrichtingen.

Uit de hiervoren reeds aangehaalde experimenten is gebleken dat goed fijn gemalen graansoorten, die van te voren zelfs aan geene bijzondere behandeling onderworpen geweest waren, met water van gistingstemp., weinig mout en gist in de gistingskuip aangeroerd, eene nogal aanzienlijke hoeveelheid alcohol leveren, en dat,uit speciaal daartoe geprepareerde maïs of andere zetmeelhoudende stoffen, op deze manier bijna zooveel alcohol gewonnen wordt als op de gewone manier.

De geroosterde en gevermicelleerde maïs der Shepparhs Corn Malting Company Limited, in Londen, evenals de maïs- en aardappelvlokken zijn bijzonderlijk goed geschikt om op deze wijze verarbeid te worden.

Al deze praeparaten zijn zeer licht en sponsachtig en bevatten het zetmeel in gemakkelijk oplosbaren toestand ; zij hebben de eigenschap van kleistervorming verloren.

Het is onnoodig deze praeparaten te malen, men roert ze eenvoudig in de gistingskuip met water, mout en gist aan. Na korten tijd zal de gisting beginnen, terwijl het praeparaat geheel en gansch wegsmelt onder den invloed van water en moutdiastase.

Voornoemde praeparaten worden als volgt bereid : De granen worden in eene sterk verhitte en draaiende trommel gepuft en

Sluiten