Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren over, vermengt de brei met 5 kgr. zoutzuur per 150 liters water, en kookt gedurende 2 uren bij 2 atmosfeer. Na afkoeling op 90° Cels. neutraliseert men het aangewend zoutzuur zeer voorzichtig door kalkbrei, koolzure soda, of, wat nog het beste is, door koolzure potasse (potasse-perlasse), op de wijze dat pro 20 ccm filtraat der op het gistingsvolumen verdunde massa nog 0,60 a 0,70 ccm normale NaHO ter neutralisatie gebruikt worden. Nadat de massa op de gistingstemp. afgekoeld is, voegt men per hl. 0,1 kgr. geperste biergist toe, ofwel men bereidt zich eene kunstgist op de volgende manier : V20 deel van de geneutraliseerde massa wordt bij 24 a 250 Cels. met 200 gr. persgist per hl. vermengd, gedurende 12 uren bij voornoemde temp. gisten gelaten en dan bij het hoofdbeslag gestort.

Indien men gemalen maïs gebruikt, en hem direct met zoutzuur in den koperen cuiseur wil- gaarkoken en versuikeren, zonder eene voorafgaande verkleistering door stoom, zoo moet men hem 2 uren bij 2 llt atmosfeer koken om al het zetmeel in dextrose over te voeren (in een kokend waterbad heeft dit eerst plaats na 7 uren kokingsduur).

Voegt men het beslag na de neutralisatie een weinig — 2 a 3 percent — mout toe, dan is het niet noodig de geheele overvoering van dextrine in dextrose af te wachten. 100 kg. maïs geven bij deze methode 35 a 38 liters alcohol.

Verarbeiding van Aardappels in den Henze.

Hiertoe geeft Dr prof. Maercker het volgende voorschrift:

1. Bij den conischen (Paucksch) of bijna zuiver conischen vorm van het kookvat. Voor het begin van 't koken, moet de stoomketel een weinig over het normale met water ' gevuld en de druk in den ketel op het toegelaten maximum gestegen worden, wijl men gedurende de eerste periode van 't dampen den meesten damp in korten tijd verbruikt en het naspijzen van den stoomketel gedurende het koken, bij eene kleine heetvlakte, den druk onder de noodige spanning doet zinken.

De met aardappelen beschikten cuiseur wordt gesloten, behalve de vruchtwater-afvoerkraan en de boven op het toestel zich bevindende luchtkraan ; alsdan wordt de bovenste stoomkraan geopend. Welhaast begint uit de vruchtwaterkraan water te' vloeien, en de aardappelen verwarmen zich van boven naar onder toe. Uit de luchtkraan ontwijkt welhaast stoom, hetgeen het teeken is dat men dezelve mag sluiten. Zoohaast de vruchten

Sluiten