Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Spiritusbereiding uit Melasse (Osmosewater, Elutieloog, enz.)

Onder melasse verstaat men het laatste product der suikerfabrikatie dat niet meer tot kristallisatie gebracht kan worden. Er zijn twee soorten van melasse, te weten : de melasse uit suikerbiet en de melasse uit suikerriet. Verder is elk dezer melasse nog onderverdeeld in melasse der suikerfabrieken en in melasse der raffinerieën.

Ziehier de chemische analyse van eenige meiassen :

Duitsche Afrikaansche Braziliaansche

bietenmelasse rietmelasse rietmelasse

Water % = 16,6 12,5 26,5

Saccharose % = 50,1 44>5 35>3

Invertsuiker % = — 15,9 *9)8

Stikstofvrije organ. stof °/0 = 13,3 \ 12,3

Stikstof houdende org. stof% = 8,9 ^ I^'1 2,8

Salpeterzuur % = 0,2 — —

Koolzuurvrije assche % =10,8 8,0 3,2

Graden Baumé = 42 46,5 39,5

Alkaliniteit in CaHO = 0,42 Acid. in SOiHe o,54 —

Rendement in Alcohol = 26 lit. °/0 35 33

Samenstelling der assche :

Kiezelzuur = — 0,03 —

Zwavelzuur = 2,04 1,89 —

Phosphoorzuur = 0,60 8,64 —

Chloor = 10,26 0,80 —

IJzeroxyde = — 0,43 —

Aluminiumoxyde = — 0,24 —

Kalk = 5,70 7,20 —

Magnesia - — 0,25 —

Potasche = 69,85 73,88 —

Natron = 12,17 11,40 —

Het suikergehalte der bietmelasse beweegt zich in den regel tusschen 48-52 °/0 (grenzen 40-54 %)• De organische niet-suiker (het verschil tusschen suiker en asch eenerzijds en het drooggewicht anderzijds) bedraagt rond de 2o0/o, het aschgehalte 10 °/0 en het watergehalte 19 %. Gewoonlijk bestaat de in de melasse bevatte suiker uit saccharose alleen; soms vindt men er ook invertsuiker en raffinose in. Laatstgenoemde suikersoort treft men vooral aan in de eindproducten der ontsuikeringsfabrieken.

Sluiten