Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stof als organische niet-suiker aangeduid, bestaat uit een aantal, de gisting deels schadelijke, deels niet schadelijke lichamen. Men deelt dezelve in drie groepen, te weten :

i° In organische zuren.

2° In stikstofvrije, neutrale organische stoffen.

3° In stikstofhoudende organische stoffen.

De tot de laagste termen der vetzuurreeks behoorende stoffen der eerste groep, waaronder vooral mierenzuur, boterzuur, valeriaanzuur en capronzuur, werken in vrijen toestand sterk gistingshemmend. Azijnzuur werkt ook wel hemmend, doch in veel zwakkere mate als de even genoemde vetzuren.

Meiassen welke meer dan i °/0 vluchtige vetzuren bevatten, worden als traaggistend beschouwd, alhoewel dit niet altijd uitkomt, aangezien daarmeê niet geweten is in welke hoeveelheid elk dezer stoffen zich in de melasse bevinden. Goedaardige melasse is weliswaar ook niet vrij van vluchtige vetzuren, doch bevat gemeenlijk niet meer dan '/« °/0 dezer stoffen.

In sommige meiassen vindt men, in vorm van zouten, ook nog salpeter- en salpeterigzuur. Deze stoffen werken nog gistingshemmender dan de vetzuren. De in de melasse soms voorkomende splijtzwammen, zijn eveneens zeer gevaarlijk voor de gist, doch door de melasse eventjens te koken, gaan alle bacteriën zeker ten gronde.

Om nu den slechten invloed dezer lichamen op de gisting zooveel mogelijk te ontgaan, behandelt men de melasse als volgt: Verdunt op circa 36° Bé, zuurt aan door zwavelzuur, zoutzuur, of nog beter door phoshoorzuur, op de wijze dat de op 10 a 12° Bé verdunde melasse per 100 ccm 1 Vs a 2 ccm norm. NaHO verbruikt. Daarop wordt ^e massa in een cylindrisch vat, door inblazen van stoom, langs eene met vele openingen voorziene buis gekookt en door periodisch doorleiden van lucht de vetzuren verdreven.

Nadat deze behandeling ongeveer 1 V* uur geduurd heeft, wordt de melasse door water op 10 a 12° Bé verdund en door de werking eener Körting'sche stoomstraal (die hier ook tot het doorleiden van lucht kan dienen) een gelijkmatig mengsel bereid. -

De concentratie van het melassebeslag mag 20 a 240 Balling ' ' bedragen. De zettemperatuur verschilt van 20 tot 250 C. naar gelang der luchttemperatuur. Bij gebruik van koelslangen in de gistingskuipen, kan met eene hoogere temp. aangesteld worden. Dr G. Heinzelmann geeft 28 a 290 C. op voor de beste gistingstemperatuur.

Sluiten