Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teur en voegt een weinig (3 a 4%) moutmeel toe. Bosset bekwam op deze wijze 5 '/s liter absoluten alcohol van 100 kg. peeën.

3. Mos. Uit het rendiermos en de IJslandsche mos wordt in het Noorden spiritus gewonnen. Beide mosspecies bevatten nevens kleine hoeveelheden zetmeel groote hoeveelheden amylcellulose, die door verdunde zuren gemakkelijk in eene volkomen gistingsvatbare suikersoort overgevoerd kan worden. Volgens proeven van Stenberg, kan men op deze wijze 65-70 % gistingsvatbaar materiaal uit genoemde mossoorten gewinnen. Bij de invertering moet men zeer voorzichtig zijn, wijl door te groote dosis zoutzuur of te lange kookduur, de gevormde suiker zich weder ontbindt. Meer dan 2,5 °/0 zoutzuur mag men niet gebruiken. Ter neutraliseering gebruikt men gewoonlijk soda, om de spoeling voor het vee te kunnen benuttigen. Ter gisting verdunt men het beslag op 5-6° sacch.

4. Geneverbessen (Juniperus communis).

De samenstelling dezer bessen is als volgt :

Drooggewicht = 78,0 %

Vochtigheid = 22,0 °/0 In het drooggewicht zijn bevat:

Stikstofstoffen = 4,0 %

jütherextract = 13,5 %

Ruwe celstof = 20,0 %

Assche = 4,2 %

Nvrij extractstoffen = 58,3 °/0 (waarvan 34 suiker).

De jeneverbessen worden op de eene of andere wijze gekneusd en dan in twee gelijke deelen verdeeld. Beide worden elk drijmaal uitgeloogd : I altijd met zuiver water, II met het van I bekomen perssap. Vooraleer af te persen, moet het water resp. sap minstens 12 uren op de bessen gestaan hebben. Het eerste sap kan men direct met persgist in gisting brengen en voegt later het sap der 2de en 3de persing apaart toe. Indien men de gekneusde bessen, met water aangeroerd, in gisting brengt, dan heeft men een taai en zeer traag gistend beslag, dat na afloop der gisting in den distilleerketel moeilijk te bewerken is en een zeer slecht product geeft. De aansteltemp. neemt men tusschen 20 a 220 Cels. zoodat de gisting in 4 a 5 dagen afgeloopen is. Het vergiste sap wordt 2 maal gedistil. ; bij de eerste distillatie bekomt men een troebel distillaat van ongeveer 18 a 20 vol. % alcohol, en bij de tweede distillatie, in den aanvang, een hoog procentsproduct dat glanshei overdistilleert en dat apaart opgevangen Wordt; daarop distilleert een troebel product (naloop) dat als zulk niet te verkoopen

Sluiten