Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, doch dat men later bij een te distilleren nieuw beslag stort.

Het klare product wordt met gedistilleert water op 52 vol. % verdund en als qualiteitsjenever verkocht.

5. Vijgen. Dezelve worden met hunne viervoudige hoeveelheid water in een koperen ketel, onder bijvoeging van 1 % vitriool, bij 1 '/j-2 atmosfeers druk, 50 a 70 min. lang gekookt, na neutralisatie door krijt en na afkoeling in eene gistingskuip gepompt en daar met een weinig in gistingzijnde beslag van den vorigen dag vermengd.

Het distilleren kan op de gewone wijze geschieden en de spoeling aan het vee vervoederd of wel op het land als meststof gebracht worden.

Deze vruchten bevatten 45-58 % suiker en geven 28-32 l/« liters alcohol.

6. Johannisbrood. Deze vrucht wordt, evenals de vijgen, meestendeels in Portugal en op de Azoren tot spiritus verwerkt. Men kan het Johannisbrood op tweeërlei wijzen in verarbeiding nemen, te weten : i° volgens de kouddikbeslag, of 20 volgens de diffutiemethode.

In het eerste geval worden de vruchten in een excelsior-molen, onder gestadig toeloopen van koud water, fijn gemalen, dan is een macerateur ongeveer 50 min. lang goed vermengd en onder bijvoegen van 5 % mout in eene gistingskuip gebracht.

De gisting duurt bij 30° Cels. ongeveer 48 uren, en gaat tot op 0,3° Balling. Vóór de distillatie wordt gefiltreerd, om de vaste stoffen af te scheiden. Het rendement bedraagt 17 a 18 °/0.

In het tweede geval worden de vruchten 6 uren lang met water van 90° Cels. uitgetrokken. Rendement = 15 %.

De gist tot het vergisten van voornoemd beslag, bereidt men als volgt: Neemt 4 kg. groenmout op 100 kgr. Johannisbrood en mengt dit met 12 liters heet water goed dooreen; koelt op 240 C. af en voegt >/s kgr. goede gist toe. Nadat de gist rijp is, neemt men er een weinig voor moedergist af, voegt wat koud Johannisbroodbeslag toe en stort de gist bij het beslag in den macerateur of bij de wort in de kuip. Dikwijls gebruilct men echte vijgengist tot vergisting van het Johannisbroodbeslag of wort.

De spoeling is zeer looi- en boterzuurhoudend en wordt alleenlijk als meststof gebruikt.

7. Maniocawortel. Deze in Peru, Zuid-Amerika, Zuid-OostAfrika gedijende wortel, bezit in drogen toestand circa 12 % water en bevat 65 a 71 % zetmeel, 1,4 % proteïn en x % asch.

Hij wordt, evenals de maïs, gekookt en door 10 a 15 % mout

Sluiten