Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versuikerd. Het beslag is taai en dik, doch als men een weinig zuur in den cuiseur toevoegt bekomt men een dun beslag dat onder O vergist. In verschen toestand bevat de monioca 80 a 82 °/0 water. De gewonnen spiritus is fijn. Uit 100 kgr. manioca kan men 43 liters alcohol bekomen.

8. Sago (Palmboommark.) Het sagomeel is roodachtig van kleur en bevat 70 % zetmeel, 3 °/0 protëin en 0,7 °/o asch. Men behandelt het evenals de maïs. Het geeft een zeer dun beslag, doch het vergist niet zoo ver als de manioca. Men kan uit de sago 37 liters alcohol bekomen.

9. Bananen-, Ananas- en Mangovruchten, alsook het vruchtvleesch van den Kakao. Op 100 1. beslagruimte bekwam men uit sap van kakaovruchtvleesch 8 liters, uit bananenbeslag 12 liters, uit ananasbeslag 5,70 liters, en uit papayabeslag (Carica papaye L., meloenenboom) 4,50 liters zuiveren alcohol. Op eene kakaoplantagie van 250 hectaren kunnen 2800 a 3700 liters zuiveren alcohol als bijproduct gewonnen worden. Het weze hier gezegd, dat men in de tropen uit roggemeel en eestmoutmeel eene krachtige knnstgist kan bereiden. Het mouten gaat er ook redelijk goed, doch het best op vloeren, waarop het zeer dun uitgespreid wordt. Op het weeken moet men goed letten, het mag niet te lang duren en moet onder toevoeging van 'A kgr. kalk pro 100 kgt. graan geschieden.

10. Kersen, Pruimen, Appelen, Mispels, Kraakbessen, Braambessen, Frambozen, enz. De verarbeiding dezer vruchten is zeer gemakkelijk en wordt daarom meest overal als kleinindustrie bedreven. De vruchten worden, volgens de manier op welke men verlangt te werken, op molens fijn gekneusd ofwel in vaten getrapt en met of zonder gist in gisting gebracht.

Pruimen, kersen en mispels worden zoo sterk gekneusd, met de wijnpers of keiter, dat een groot deel der steenen gebroken worden en de amygdal-inhoudende kern, met de gistende massa vermengd, deze den gezochten smaak naar blauwzuur mededeelt. In den laatsten tijd heeft men nogtans vastgesteld, dat kersenbeslag met ongekneusden kernen, een brandewijn gaf met even fijnen en sterken amygdalinsmaak, als beslag met gekneusden kern.

De gisting voltrekt zich door de aan de vruchten hangende wilde gistsoorten en is na ongeveer 15-20 dagen gedaan. In dezen toestand bezit de massa eene bijna onbegrensde houdbaarheid en men kan ze distilleren op eenen naar goeddunken vastgestelden tijd.

In Hongarië bereidt men een zeer gekende pruimen-brandewijn, « Slivowits » genoemd. De pruimen worden, rijp zijnde,

Sluiten